Inschrijvingsrechten toegekend, uitgeoefend of vervallen

Remuneratieverslag
CSR rapport

In 2020 hebben we twee inschrijvingsrechtenplannen uitgegeven ten voordele van werknemers van de groep en leden van de directieraad: Inschrijvingsrechtenplan 2020 en Inschrijvingsrechtenplan 2020 RMV. De leden van de directieraad kregen nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder het Inschrijvingsrechtenplan 2020, onder voorbehoud van aanvaarding. Inschrijvingsrechten is de nieuwe term voor instrumenten die vroeger “warrants” genoemd werden, ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het definitieve aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2020 werd vastgesteld bij notariële akte van 2 juli 2020. De onderstaande tabel vermeldt het aantal aangeboden en door elk lid van de directieraad aanvaarde inschrijvingsrechten in 2020 onder het Inschrijvingsrechtenplan 2020.

De voornaamste kenmerken van deze inschrijvingsrechtenplannen zijn als volgt:

  • De inschrijvingsrechten worden gratis toegekend;
  • De inschrijvingsrechten hebben in principe een looptijd van acht jaar en een vestingperiode van drie jaar na het jaar van toekenning;
  • Bij uitdiensttreding voor de vestingsdatum zijn bepaalde regels betreffende het vervallen van de inschrijvingsrechten van toepassing; en
  • De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar.

De inschrijvingsrechten uitgegeven onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 hebben een looptijd van acht jaar en een uitoefenprijs van €168,42 per inschrijvingsrecht. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV. Voor alle begunstigden worden de inschrijvingsrechten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar na het jaar van de toekenning. De inschrijvingsrechten kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024. De onderstaande tabel geeft de voornaamste kenmerken weer van de inschrijvingsrechtenplannen uitgegeven doorheen de voorbije jaren.

Met ingang vanaf 1 januari 2020 kent Galapagos niet langer inschrijvingsrechten toe aan leden van de raad van toezicht, rekening houdend met de strengere regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 7.6 van de 2020 Code, dewelke voorschrijft om geen aandelenopties te verstrekken aan niet-uitvoerende bestuurders. Voorafgaand aan 2020 heeft Galapagos inschrijvingsrechten toegekend aan de leden van de raad van toezicht en als gevolg daarvan geeft de onderstaande tabel ook gegevens weer voor enkele leden van de raad van toezicht.

Er zijn in 2020 geen inschrijvingsrechten vervallen voor leden van de directieraad of de raad van toezicht.

De onderstaande tabel geeft de uitstaande en uitoefenbare inschrijvingsrechten per 31 december 2020 weer voor de leden van de directieraad en de raad van toezicht, evenals de inschrijvingsrechten die in 2020 aan de leden van de directieraad zijn toegekend of die in 2020 door de leden van de directieraad of de raad van toezicht zijn uitgeoefend:

 

Plan(1)

Datum van aanbod

Vestings­periode

Uitoefen­periode

Uitoefen­prijs

Aan­tal uitst­aande insch­rijv­ings­rechten per 31/12/2020

Aan­tal uitoefen­bare inschrij­vings­rechten per 31/12/2020

Insch­rijv­ings­rechten aange­boden en aanvaard in 2020

Inschrij­vings­rechten uitge­oefend in 2020

Inschrijv­ings­rechten vervallen in 2020

Leden van de raad van toezicht

Dr. Rajesh Parekh

WP 2016

16/08/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

 

 

 

15.000

 

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

15.000

 

 

 

 

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

15.000

 

 

 

 

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

15.000

 

 

 

 

Dhr. Howard Rowe

WP 2012

09/03/2012

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2016 –
02/09/2020

€ 14,19

 

 

 

2.520

 

WP 2013

16/05/2013

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2017 –
15/05/2021

€ 19,38

 

 

 

2.520

 

WP 2014

25/07/2014

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2018 –
24/07/2022

€ 14,54

2.520

2.520

 

 

 

WP 2015

30/04/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 –
29/04/2023

€ 28,75

2.520

2.520

 

 

 

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

7.500

7.500

 

 

 

WP 2016

16/08/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

7.500

7.500

 

 

 

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

7.500

 

 

 

 

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

 

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

 

Mevr. Katrine Bosley

WP 2015

30/04/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 –
29/04/2023

€ 28,75

2.520

2.520

 

 

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

7.500

7.500

 

 

 

WP 2016

16/08/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

7.500

7.500

 

 

 

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

7.500

 

 

 

 

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

 

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

 

Dr. Mary Kerr

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

7.500

 

 

 

 

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

 

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

 

Mr. Peter Guenter

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

Dr. Elisabeth Svanberg

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dr. Linda Higgins

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dhr. Daniel O'Day

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Leden van de directieraad

Dhr. Onno van de Stolpe

WP 2012

11/02/2012

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2016 –
02/09/2020

€ 14,19

 

 

 

55.000

0

WP 2013

29/07/2013

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2017 –
15/05/2021

€ 19,38

41.874

41.874

 

30.000

0

WP 2014

14/10/2014

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2018 –
24/07/2022

€ 14,54

100.000

100.000

 

 

0

WP 2015

29/06/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 –
29/04/2023

€ 28,75

100.000

100.000

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

100.000

100.000

 

 

0

WP 2016

31/07/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

100.000

100.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

100.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

100.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

100.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

85.000

 

85.000

 

0

Dhr. Bart Filius

WP 2015.B

02/03/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
02/03/2019

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

 

 

 

50.000

0

WP 2016

31/07/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2020

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

 

 

 

60.000

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

60.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

80.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

65.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

50.000

 

50.000

 

0

Dhr. Andre Hoekema

WP 2012

11/02/2012

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2016

01/01/2016 –
02/09/2020

€ 14,19

 

 

 

20.000

0

WP 2013

29/07/2013

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2017

01/01/2017 –
15/05/2021

€ 19,38

 

 

 

20.000

0

WP 2014

14/10/2014

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2018

01/01/2018 –
24/07/2022

€ 14,54

30.000

30.000

 

10.000

0

WP 2015

29/06/2015

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2019

01/01/2019 –
29/04/2023

€ 28,75

30.000

30.000

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
02/03/2019

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

40.000

40.000

 

 

0

WP 2016

31/07/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2020

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

55.000

55.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

60.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

50.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

30.000

 

30.000

 

0

Dhr. Piet Wigerinck

WP 2013

15/07/2013

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2017

01/01/2017 –
15/05/2021

€ 19,38

 

 

 

10.000

0

WP 2014

09/23/2014

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2018

01/01/2018 –
24/07/2022

€ 14,54

 

 

 

40.000

0

WP 2015

29/06/2015

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2019

01/01/2019 –
29/04/2023

€ 28,75

 

 

 

30.000

0

WP 2015.B

02/03/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
02/03/2019

02/03/2019 –
21/12/2023

€ 49,00

50.000

40.000

 

10.000

0

WP 2016

16/08/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2020

01/01/2020 –
31/05/2024

€ 46,10

60.000

60.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

60.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

60.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

40.000

 

40.000

 

0

Dhr. Walid Abi-Saab

WP 2016.B

06/04/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
06/04/2020

06/04/2020 –
19/01/2025

€ 62,50

10.000

10.000

 

140.000

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

45.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

60.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

23/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

40.000

 

40.000

 

0

Dhr. Michele Manto

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 –
16/05/2025

€ 80,57

60.000

 

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 –
18/04/2026

€ 79,88

30.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 –
10/04/2027

€ 95,11

40.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 –
17/04/2028

€ 168,42

30.000

 

30.000

 

0

(1)

Warrant Plan ("WP") en Inschrijvingsrechtenplan ("SR Plan")

Op het einde van 2020 had Dhr. Onno van de Stolpe 481.139 aandelen van Galapagos NV en 826.874 inschrijvingsrechten, Dhr. Bart Filius 25.000 aandelen en 255.000 inschrijvingsrechten, Dr. Piet Wigerinck 55.200 aandelen en 310.000 inschrijvingsrechten, Dr. Walid Abi-Saab 2.500 aandelen en 205.000 inschrijvingsrechten, Dr. Andre Hoekema 42.857 aandelen en 345.000 inschrijvingsrechten en Dhr. Michele Manto 1.000 aandelen en 160.000 inschrijvingsrechten.