Over IPF

Onze pijplijn in fibrose
CSR rapport

IPF is een chronische, aanhoudend progressieve fibrotische aandoening van de longen die vooral voorkomt bij volwassenen ouder dan 40 jaar. In 2018 waren er 232.000 patiënten met IPF in de VS, EU5 en Japan.1Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Custom Research De verwachting is dat deze patiëntenpopulatie zal toenemen, mede dankzij een verbeterde diagnose. Bovendien zal door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende luchtverontreiniging het aantal patiënten waarschijnlijk stijgen. De klinische vooruitzichten van patiënten met IPF zijn slecht: vanaf diagnose is de mediane overleving twee tot vier jaar. Tot op heden is er nog geen medicijn dat IPF kan genezen of de progressie van de ziekte kan stoppen. De huidige medische behandelingsstrategie is erop gericht om de progressie van de ziekte te vertragen en de levenskwaliteit te verbeteren. Longtransplantatie kan een optie zijn voor patiënten bij wie de ziekte progressief is en bij wie er sprake is van minimale comorbiditeit.

De regelgevende instanties hebben Esbriet (pirfenidone) (op de markt gebracht door Roche/Genentech) en Ofev (nintedanib) (op de markt gebracht door Boehringer Ingelheim) goedgekeurd voor de behandeling van lichte tot matige IPF. Van beide middelen is aangetoond dat ze de achteruitgang van de longfunctie vertragen en ze worden wereldwijd steeds meer gezien als de zorgstandaard. De gecombineerde omzet uit beide middelen bedroeg $2,8 miljard in 2019.2Verkoopscijfers van Roche (pirfenidone; Esbriet®) and Boehringer Ingelheim (nintedanib; Ofev®) De goedkeuring van deze geneesmiddelen was een doorbraak voor IPF-patiënten. Helaas stoppen de medicijnen de achteruitgang van de longfunctie niet en gaat de progressie van de ziekte bij de meeste patiënten verder. Bovendien zijn de bijwerkingen van deze medicijnen aanzienlijk (zoals diarree en abnormale afwijkingen van de leverfunctietest met Ofev; misselijkheid en huiduitslag met Esbriet). Er is dus nog steeds een grote onvervulde medische behoefte, want het sterftecijfer als gevolg van IPF is groot.

Wij schatten dat de wereldwijde omzet uit goedgekeurde IPF-medicijnen tegen 2025 zou kunnen stijgen tot $5 miljard.

1 Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Custom Research
2 Verkoopscijfers van Roche (pirfenidone; Esbriet®) and Boehringer Ingelheim (nintedanib; Ofev®)