Vergelijkingsgroep en benchmarking

Remuneratieverslag
CSR rapport

Het remuneratiebeleid van Galapagos houdt rekening met relevante benchmarks met aangewezen vergelijkbare bedrijven en, voor de leden van de directieraad, ook met ons systeem van prestatiemeting. Voor de benchmarking oefening uitgevoerd in 2018 werkte het benoemings- en remuneratiecomité samen met Willis Towers Watson als extern adviseur. Willis Towers Watson heeft eveneens in 2020 als extern adviseur advies verleend aan het benoemings- en remuneratiecomité. De benchmarking-groep die in aanmerking werd genomen bestond uit beursgenoteerde bedrijven in de biofarmaceutische sector met grote toegevoegde waarde in een vroeg stadium en een vergelijkbare marktkapitalisatie in de VS, evenals biotechnologische en farmaceutische bedrijven in Europa. Deze benchmarking oefening gaf aan dat in de biotech/farmaceutische subsector de "trans-Atlantische" kloof groter is dan in de bredere algemene industriesector en in de bredere sector van de life sciences. De vastgestelde kloof in de loonniveaus tussen regionale vergelijkingsgroepen was toe te schrijven aan langetermijnvergoedingen; in Europa waren de langetermijnvergoedingen aanzienlijk lager. Galapagos’ mix van remuneratie voor alle leidinggevende functies was grotendeels in overeenstemming met de marktpraktijken die werden waargenomen binnen de Amerikaanse vergelijkingsgroep, terwijl in vergelijking met de Europese vergelijkingsgroep meer de nadruk werd gelegd op langetermijnvergoedingen. Deze bevindingen waren in overeenstemming met en bekrachtigden de prioriteiten van het remuneratiecomité voor de remuneratie voor leidinggevenden. Het remuneratiecomité vond de Amerikaanse benchmark relevanter dan die van Europa gezien de meerderheid van onze concurrenten in de VS gevestigd zijn, we een significant aantal aandeelhouders hebben die gevestigd zijn in de VS, wiens standpunt over remuneratie is gebaseerd op Amerikaanse praktijken, en gelet op de relevantie van de Amerikaanse markt voor de farmaceutische industrie.