Componenten van de remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

De remuneratie van leden van de raad van toezicht bestaat uit (i) een vast jaarlijks bedrag in cash en (ii) een aandelengerelateerde component. De remuneratie van de leden van de raad van toezicht bevat geen variabele component en er zijn dus geen prestatiecriteria van toepassing.

Componenten van de remuneratie – raad van toezicht (graphic)

In overeenstemming met het remuneratiebeleid en de beslissing van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 28 april 2020 bestond de remuneratie van de leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2020 uit de volgende componenten:

Leden van de raad van toezicht

Raad van toezicht

Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

TOTALE VERGOEDING

Cash remuneratie

Aandelen­gerelateerde remuneratie

Voorzitter

Lid

Cash (brutobedrag) toegekend voor de aankoop van GLPG-aandelen(1)

Verworven GLPG-aandelen(1)

Voorzitter

Lid

Voorzitter

Lid

Dr. Rajesh Parekh

€ 100.000

 

€ 100.000

553

 

 

€ 20.000

 

€ 220.000

Dhr. Howard Rowe(2)

 

€ 50.000

€ 50.000

273

€ 20.000

 

 

€ 5.000

€ 125.000

Mevr. Katrine Bosley

 

€ 50.000

€ 50.000

287

 

 

 

€ 15.000

€ 115.000

Dr. Mary Kerr

 

€ 50.000

€ 50.000

273

 

€ 15.000

 

 

€ 115.000

Dhr. Peter Guenter(3)

 

€ 50.000

€ 50.000

287

 

€ 15.000

 

 

€ 115.000

Dr. Elisabeth Svanberg(4)

 

€ 33.973

€ 33.835

194

 

 

 

€ 10.192

€ 78.000

Dhr. Daniel O'Day(5)

 

 

-

 

 

 

 

N/A(5)

Dr. Linda Higgins(5)

 

 

 

-

 

 

 

 

N/A(5)

(1)

De vennootschap kent een brutobedrag toe gelijk aan de jaarlijkse vaste vergoeding van het respectieve lid van de raad van toezicht, om het nettogedeelte (na belastingen) te gebruiken om aandelen van Galapagos op de open markt te verwerven

(2)

Lid van het benoemings- en remuneratiecomité van 1 januari 2020 tot en met 28 april 2020

(3)

Naast de bovenstaande totale remuneratie ontving de heer Peter Guenter fiscale adviesdiensten voor € 5.218,43

(4)

Lid van het benoemings- en remuneratiecomité vanaf 28 april 2020

(5)

De heer O'Day en dr. Higgins, beide Gilead-vertegenwoordigers, ontvangen geen vergoeding voor hun mandaat als leden van de raad van toezicht