22. Leasingschulden

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019 hebben we leasingschulden erkend gerelateerd aan leases die vroeger beschouwd werden als ‘operationele’ leases onder IAS 17.

 

Leasebetalingen

Contante waarde van leasebetalingen

 

31 december

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

2020

2019

Leasingschulden

 

 

 

 

Binnen een jaar

6.772

6.189

6.401

5.826

In het tweede tot vijfde jaar

20.399

16.320

19.833

15.783

Na vijf jaar

3.214

3.844

3.201

3.775

 

30.385

26.353

29.436

25.384

 

 

 

 

 

Min toekomstige financiële lasten

949

969

 

 

Contante waarde van leaseverplichting

29.436

25.384

 

 

 

 

 

 

 

Min bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

 

6.401

5.826

Te betalen na 12 maanden

 

 

23.035

19.558