RSU's toegekend aan, verworven door of vervallen voor directieraadleden

Remuneratieverslag
CSR rapport

In 2020 kreeg de directieraad nieuwe “Restricted Stock Units” (“RSU’s”) aangeboden onder het 2020 RSU Annual Long-Term Incentive Plan en het 2020 RSU Retention Plan, onder voorbehoud van aanvaarding. De leden van de directieraad hebben alle aangeboden RSU’s aanvaard. De toegekende RSU's onder het 2020 RSU Annual Long-Term Incentive Plan vormen het langetermijngedeelte van de bonus voor 2019 en deze toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De tweede toekenning van RSU’s hebben een vestingperiode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2021. De RSU’s zijn niet overdraagbaar. De onderstaande tabel geeft het aantal RSU’s weer dat werd aangeboden aan en aanvaard door elk lid van de directieraad: Dhr. Onno van de Stolpe: 18.317 RSU’s, Dhr. Bart Filius: 12.600 RSU’s, Dr. Piet Wigerinck en Dr. Walid Abi-Saab: elk 12.080 RSU’s elk, Dr. Andre Hoekema: 832 RSU’s en Dhr. Michele Manto: 5.920 RSU’s.

De voornaamste kenmerken van de RSU-plannen voor leden van de directieraad zijn als volgt:

  • De RSU’s worden gratis toegekend;
  • Een vestingperiode van drie of vier jaar is van toepassing naargelang het RSU plan, zoals uiteengezet per plan in onderstaande tabel;
  • Bij uitdiensttreding voor de vestingdatum zijn bepaalde regels betreffende het vervallen van RSU’s van toepassing.

Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen (gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum), naar keuze van Galapagos. Voor leden van de directieraad zal op elke vestingsdatum die valt vóór de derde verjaardag van de datum van toekenning steeds een uitbetaling in cash plaatsvinden in plaats van in aandelen.

Er zijn geen RSU’s vervallen tijdens het boekjaar 2020. De onderstaande tabel beschrijft de belangrijkste kenmerken van RSU-plannen die in 2019 en 2020 aan de leden van de directieraad werden uitgegeven, de RSU’s die aan elk lid van de directieraad werden toegekend krachtens het respectieve RSU-plan en degene die gevest zijn en werden uitbetaald aan elk lid van de directieraad in 2020:

Lid van de directieraad

Plan

Datum van aanbod

Vestingsperiode

Datum van vesting

Aantal toegekende RSU's

RSU's vested in 2020

Dhr. Onno van de Stolpe

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

15.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

25.606

6.401

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

 

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

2.392

 

Plan 2020 II.

06/05/2020

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

15.925

 

Dhr. Bart Filius

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

 

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

1.452

 

Plan 2020 II.

06/05/2020

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

 

Dr. Andre Hoekema

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

3.000

 

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

 

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

832

 

Dr. Piet Wigerinck

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

10.153

 

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

932

 

Plan 2020 II.

06/05/2020

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

 

Dr. Walid Abi-Saab

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

10.153

 

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

932

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

 

M. Michele Manto

Plan 2019.II

16/10/2019

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

5.121

1.280

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

612

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25%/jaar
Vesting periode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

5.308