Gedragscode

Gedragscode
CSR rapport

We hebben een Gedragscode opgesteld om ervoor te zorgen dat de leden van onze raad van toezicht en directieraad en onze werknemers ethische en wettelijke beslissingen nemen wanneer zij zaken doen en hun dagdagelijkse taken uitvoeren. We verwachten van onze leden van de raad van toezicht en directieraad en van onze medewerkers dat ze met integriteit, ethiek en respect voor mensenrechten handelen. We verwachten dat ze afstand houden van belangenconflicten, corruptie en fraude. Hiertoe geven we trainingen over deze Code aan onze medewerkers, inclusief aan de medewerkers van onze dochtervennootschappen. Tot nu toe hebben 93,5% van onze medewerkers van Galapagos R&D de training voltooid.

De Gedragscode is beschikbaar op https://www.glpg.com/governance-information.

Er werd één schending van onze Gedragscode gemeld bij het auditcomité in 2020.