Materieel aspect 2: Onze werknemers zijn de kracht achter Galapagos

Onze werknemers
CSR rapport
SDG 3 (icon)SDG 4 (icon)SDG 5 (icon)SDG 8 (icon)SDG 10 (icon)

Het aantrekken, koesteren van en in dienst houden van onze medewerkers is essentieel voor ons succes bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die een verschil kunnen maken voor patiënten. Dit willen we bereiken door van Galapagos de coolste werkplek te maken. Onze benadering van talent vloeit voort uit onze kernwaarden en onze strategische talentinitiatieven.

Make it Happen’ is de kern van onze bedrijfscultuur: mensen hebben het gevoel dat ze impact kunnen maken in onze organisatie, wat zeer motiverend is. We blijven ervoor zorgen dat dit aspect wordt beschermd en beheerd terwijl we ons als organisatie blijven ontwikkelen.

We zetten ons in voor de diversiteit van ons personeel en doen er alles aan om een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving te koesteren op onze locaties in Europa en de VS.

Met het doel om meerdere klinische studies in 2021 uit te voeren en onze ambitie zijnde de commercialisatie van ons eerste product, filgotinib voor de behandeling van RA, verder te versterken doorheen Europa, blijft onze organisatie zich ontwikkelen, bouwen we expertise op en zetten we ons in voor het behoud van ons bedrijfs-DNA.

Gendergelijkheid

We streven naar gendergelijkheid op verschillende niveaus, zoals het aantrekken van talent, meer vrouwen in een leidinggevende positie en de talentpijplijn, gelijk loon voor mannen en vrouwen, het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur en een strikte implementatie van het beleid inzake ongewenst seksueel gedrag. We zetten ons in om gendergelijkheid te ondersteunen via beleidsontwikkeling, vertegenwoordiging en transparantie.

Zo vierden we in 2020 de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschappen om gelijke toegang tot, en deelname aan de wetenschap voor vrouwen en meisjes te steunen. Het talent en de toewijding van onze R&D-collega’s, waarvan 60% vrouw is, is essentieel om patiënten nu en in de toekomst te helpen.

We hebben ons ook aangesloten bij een consortium van bedrijven die werken aan STEM-initiatieven, met een belangrijke focus op meisjes en STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) (www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be). Eén van de initiatieven in 2020 was een film, gefilmd in ons hoofdkwartier in Mechelen en uitgezonden op de nationale televisie en via de sociale media (#STEMheroes), waarin het bezoek van een studente van de middelbare school wordt gedocumenteerd. Zij praat bij Galapagos met twee wetenschappers over hun passie voor wetenschap, en over wat wetenschappelijk onderzoek voor de wereld kan betekenen. De film (met Engelse ondertitels) is hier te vinden.

In januari 2021 is Galapagos voor het tweede jaar opgenomen in de Bloomberg Gender Equality Index, die de prestaties volgt van beursgenoteerde bedrijven die inspanningen bekendmaken om gendergelijkheid te ondersteunen.

Galapagos is ook trots op onze plaats in de Bloomberg Gender-Equality Index 2021
De lijst omvat 380 bedrijven met hoofdkantoren in 44 landen en regio’s, verspreid over 11 sectoren

Diversiteit

Onze benadering van diversiteit is diep verankerd in onze cultuur. Onze cultuur en waarden verbinden ons in alles wat we doen. Dit komt tot uiting in onze beslissingen en handelingen, terwijl wij ernaar streven een inclusief en divers personeelsbestand te blijven ontwikkelen naarmate ons bedrijf verder groeit en evolueert. We streven naar diversiteit op vlak van geslacht, nationaliteit, etniciteit, professionele achtergrond en beperking.

Maar hoe divers we ook zijn, we hebben allemaal hetzelfde doel: medische doorbraken realiseren om het leven van mensen te verbeteren.

Onze groep in cijfers

Aantal medewerkers Galapagos groep

Onze groep in cijfers (graphic)

Totaal aantal werknemers van Fidelta is 185. Fidelta werd op 4 januari 2021 verkocht aan Selvita. Tevens omvat het totaal aantal werknemers, consultants en tijdelijke werknemers.

 • In 2020 hebben we 504 nieuwe werknemers in dienst genomen, waarvan 58% vrouwelijke nieuwe werknemers
 • We blijven mensen met verscheidene achtergronden aantrekken en hebben momenteel 50 verschillende nationaliteiten in dienst binnen de Galapagos groep
 • Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit acht leden, waaronder vier vrouwen (we verwijzen naar het onderdeel raad van toezicht in ons jaarverslag 2020 voor meer informatie over elk lid van de raad van toezicht)
 • Onze directieraad bestaat momenteel uit zes leden die allen mannen zijn (we verwijzen naar het onderdeel directieraad in ons jaarverslag 2020 voor meer informatie over elk directieraadlid)
Gendergelijkheid

Human Capital Management

Bij Galapagos zijn we ervan overtuigd dat onze sterke bedrijfscultuur cruciaal is voor het succes van ons bedrijf. Onze drang om onszelf uit te dagen zonder faalangst vormt de basis van onze werkwijze. Hoewel deze gedurfde houding van nature in ons DNA zit – en we uitzonderlijke mensen aanwerven die daar perfect bij passen – hebben we onze bedrijfscultuur uitgetekend op basis van een aantal gedragsnormen:

 • We fungeren als pionier en zijn optimistisch in onze ambities, gemotiveerd door innovatie en aangetrokken door het onbekende
 • We staan positief tegenover verandering en passen ons aan de omstandigheden aan. Af en toe vallen schrikt ons niet af; het is hoe we weer opstaan dat ertoe doet
 • We dagen onszelf uit en nemen niet snel aan dat iets onmogelijk is
 • Samen willen we waarde creëren en levens verbeteren door middel van wetenschap – en we vinden manieren om dit waar te maken

Naarmate nieuwe mensen met verschillende achtergronden zich bij ons avontuur voegen, willen we ervoor zorgen dat onze bedrijfscultuur op de juiste manier evolueert. We blijven gestructureerde, geïntegreerde systemen en praktijken ontwikkelen die ervoor zorgen dat de wegen op onze ontdekkingsreis allemaal in dezelfde richting lopen – omdat onze bedrijfscultuur alles overstijgt wat we doen.

Onze medewerkers zijn de kern van alles wat we doen. In onze voortdurende inspanningen om een geweldige werkervaring bij Galapagos mogelijk te maken, bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien, te ontwikkelen, te falen, te leren en te slagen. Onze ambitieuze bedrijfsstrategie biedt geweldige kansen om grenzen te verleggen, vaardigheden en competenties te verbeteren met als doel innovatieve wetenschap en baanbrekende geneesmiddelen te blijven leveren. We eren onze successen, terwijl we voortdurend de lat hoger leggen en ruimte laten voor vallen en opstaan om innovatie te stimuleren. We moedigen onze mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen, ondernemend te zijn en een verschil te maken.

Bij Galapagos bieden we een competitief en dynamisch loonpakket aan dat erop gericht is onze werknemers te belonen, te erkennen, te helpen ontplooien en in dienst te houden op een manier die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie en -cultuur. De loonpakketten voor werknemers omvatten prestatiepremies en, voor veel werknemers, ook op aandelen gebaseerde mogelijkheden, die helpen duurzame prestaties te stimuleren en werknemers te belonen voor hun bijdrage aan ons succes. De voordelen die wij bieden, verschillen van land tot land en zijn gebaseerd op lokale gebruiken, gewoonten en wettelijke voorwaarden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren dekking van kritieke risico’s en belangrijke levensgebeurtenissen, alsmede verschillende vormen van verlof ter ondersteuning van een goed evenwicht tussen werk en privé-leven.

We streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in onze vestigingen over de hele wereld. We organiseren regelmatig aanwervingsbijeenkomsten in al onze businessunits om de snelgroeiende teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig informele virtuele vergaderingen met leden van de directieraad voor nieuwe en bestaande werknemers in de verschillende vestigingen.

We luisteren naar onze mensen via formele en informele kanalen die zijn opgezet om voldoende anonimiteit en psychologische veiligheid te garanderen. Er worden enquêtes gehouden om onze acties, de impact en flexibiliteit van onze personeelsprocessen te evalueren. Aan de hand van deze en andere indicatoren kunnen we acties overwegen om onze werkomgeving te optimaliseren en de personeelservaring te verbeteren.

Tijdens de wereldwijde pandemie hebben we een aantal initiatieven genomen om medewerkers te helpen deze ongekende crisis het hoofd te bieden, zoals het verstrekken van extra elektronica om thuiswerken te vergemakkelijken, het organiseren van online mindfulness momenten, het betalen van een toelage om de extra kosten thuis te dekken, en het implementeren van betrokkenheidsinitiatieven om hechtheid binnen de teams te creëren en het gevoel te versterken tot de Galapagos-familie te behoren.

Ons engagement voor lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen

We willen deel uitmaken van de gemeenschap waarin we werken en wonen. In het licht van de aanhoudende COVID-19 pandemie hebben we onze jaarlijkse Company Day, die traditioneel een deel omvat dat gewijd is aan tijd doorbrengen met een reeks liefdadigheidsorganisaties, omgevormd tot een “We Care”-initiatief op onze verschillende locaties. We zijn ervan overtuigd dat onze bijdrage aan onze gemeenschappen nog belangrijker is dan voorheen.

In onze verschillende vestigingen hebben we ons ingezet voor diverse liefdadigheidsorganisaties die kinderen en hun gezinnen steunen. Met alle ingezamelde cadeaus, kaarten en donaties hebben we kansarme mensen geholpen om van de feestdagen te genieten.

Ons engagement voor lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen (photo)

We promoten een wetenschappelijke carrière via STEM-initiatieven

Wij zetten ons actief in voor de promotie van wetenschap en een loopbaan in de wetenschap. We hebben ons aangesloten bij een consortium van meer dan 18 internationale bedrijven en lokale organisaties met één gezamenlijk doel: een vonk creëren voor wetenschap, technologie, techniek, wiskunde, productie en ontwerp bij kinderen tussen 10 en 14 jaar oud. Samen met jongeren betrekken we ouders, leerkrachten en bedrijven om dit doel te bereiken, en dit met een inclusieve en genderbewuste aanpak gericht op scholen, bedrijven, evenementen en verschillende online-kanalen.

Ons doel is om kinderen en jongeren te inspireren en STEM-gerelateerde onderwerp toegankelijk te maken:

 • Aantonen dat grote maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteit, de klimaatwijziging, vaccins, digitalisering, enzoverder, opgelost kunnen worden met STEM-kennis
 • Efficiënt samen te werken met ouders, leerkrachten en bedrijven, om STEM online en offline, en thuis tot bij de doelgroep te krijgen
 • Te bewijzen dat STEM voor iedereen is, ongeacht je achtergrondkennis, afkomst, of wat dan ook, door de nodige aandacht aan specifieke doelgroepen te besteden

Voor meer informatie: www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be

We promoten een carrière in de wetenschappen (photo)

Realisaties in 2020

 • We zetten ons samen met lokale gemeenschappen in om ‘terug te geven aan de maatschappij’
 • Tijdens COVID-19 hebben we ons talent-scoutingmodel verbeterd om de aanwerving te garanderen van kandidaten die goed passen bij het DNA van Galapagos door meer gebruik te maken van rekruteringstools, digitale en op casusgerichte presentaties
 • De Galapagos-carrière website werd verfijnd, gedigitaliseerd en kreeg de naam "Your call for purpose" om interactie, inzicht en kandidaatvriendelijkheid te stimuleren. We benaderden externe kandidaten en pitchten onze Employer Branding en waardenproposities op verschillende carrièrebeurzen
 • We maakten onze onboarding-aanpak en programma meer efficiënt, robuust en aantrekkelijk. Volgend hieruit hebben verschillende business units onboarding-initiatieven opgezet en versterkten we het concept van een "buddy”. Bijkomend werd er een onboarding-app ingezet om de bedrijfswaarden over te brengen en te helpen met een vlotte en effectieve start
 • Ons prestatiemanagementproces belichaamt dat talent centraal staat en dat de ontwikkeling van werknemers cruciaal is voor ons succes. Wij stimuleren collegiale betrokkenheid, interne mobiliteit en een open feedbackcultuur om prestaties te verbeteren en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.  In 2020 hebben ongeveer 79 talenten (waarvan meer dan 70% vrouwelijke werknemers) nieuwe rollen en opdrachten met meer verantwoordelijkheden op zich genomen 
 • Onze visie dat elke medewerker een talent is, stimuleert gerichte leerinterventies voor persoonlijke en domeinexcellentie. In 2020 hebben we ons gericht op het verbeteren van teamervaringen, een traject dat de komende jaren zal worden voortgezet. We hebben de te ontwikkelen competenties geïdentificeerd en geprioriteerd die zullen bijdragen aan de prestaties en onze talenten voorbereidt op toekomstige uitdagingen in lijn met zowel de organisatiestrategie, als de individuele ontwikkelingsambities
 • Ons Total Reward Center of Expertise leidde de creatie en uitrol van lokale beloningsaanbiedingen in nieuwe geografische markten, waardoor medewerkers internationaal konden worden aangeworven, betrokken en behouden. Dit was een belangrijke stap in de ondersteuning van onze commercialiseringsambities in de 5 grote EU-markten en de Benelux. Daarnaast hebben we, als onderdeel van ons evoluerend aanbod, zowel op internationaal als op nationaal niveau verbeteringen doorgevoerd ten voordele van onze werknemers, waaronder de lancering van jaarlijkse op aandelen gebaseerde beloningen om de onderneming en onze senior medewerkers nog meer op één lijn te brengen, verbeteringen aan het beleid inzake familiaal verlof en de introductie van een financieel ondersteuningspakket dat werken op afstand mogelijk maakt als onderdeel van onze bredere herformulering van de toekomst van werk
 • We hadden een personeelsverloop van 2,2% voor de Galapagos-groep, exclusief de beëindiging van tijdelijke en consultancycontracten
 • We hebben een platform opgezet om de digitale ambities bij HR te verwezenlijken door het pad te effenen voor de lancering en go-live van een SAP-gebaseerd performance management tool tegen eind 2020
 • Met groeiende kantoren op nieuwe Europese locaties (Duitsland, Spanje en Italië) hebben we ook volwaardige HR-diensten en payroll voor alle werknemers opgezet
 • We zijn bijkomende plannen gestart om dichtbij en in verbinding te blijven met al onze medewerkers en de leiderschapsteams te ondersteunen om de uitdagingen en ongekende aspecten van COVID-19 aan te pakken. Er werd de nodige zorg besteed aan onze medewerkers in de laboratoria met frequente interacties. Onze medewerkers werden in staat gesteld om nieuwe manieren van werken en samenwerken te ontdekken, met behulp van behendigheid, hart en nederigheid
 • Met de tegenslagen van 2020 in ons achterhoofd hebben we verder geïnvesteerd in de voorbereiding van sterke communicatieplannen met uitgebreide vragen en antwoorden voor de hogere kaderleden, zodat zij dichter bij hun teams konden staan, goed uitgerust en ondersteund werden. Een blijvende transparante en open toon van de top, authentieke presentaties tijdens townhall meetings die vragen en antwoorden van alle medewerkers toelieten, hebben ertoe bijgedragen dat de medewerkers het bedrijfsnieuws in perspectief konden plaatsen en vertrouwen kregen in ons vermogen om deze tegenslagen met een plan en inzet te boven te komen

Toekomstige ambities

 • 'We Care’ is onderdeel van ons wereldwijde Galapagos DNA. We blijven ons inzetten voor lokale initiatieven die impact maken
  • Wij streven ernaar lokale STEM-initiatieven te ondersteunen in onze verschillende vestigingen
  • We willen een tweede leven geven aan onze afgeschreven IT-materialen, door ze te schenken aan lokale organisaties voor educatieve ondersteuning
 • Het team zal zich blijven richten op proactiviteit en het waarborgen van kwaliteit. Wij willen onze Employer Branding-positie verbeteren via campagnes die inspireren: "Call for Purpose" en "In theorie is alles mogelijk - in de praktijk maken wij het waar!". Intern zijn we van plan om de mobilisatie van talenten over de afdelingen heen verder te stimuleren om een brede waaier van vaardigheden en expertise op te bouwen, terwijl we meer connectiviteit en betrokkenheid creëren om interne talenten te laten groeien
 • Onze leiders worden gestimuleerd om een voorbeeldfunctie te vervullen, de bedrijfswaarden te belichamen en een context te creëren waarin hun teams kunnen uitblinken en zo het concurrentievermogen van ons talent en de organisatie te verbeteren. Interne talentpijplijnen en opvolgingsplannen zullen waar nodig worden verfijnd
 • Om een eenvoudige, toekomstbestendige en aantrekkelijke waarde-proposities voor werknemers te garanderen, hebben wij digitale technologie omarmd en tegelijkertijd onze kernprocessen voortdurend verbeterd. Wij blijven gebruik maken van geavanceerde digitale oplossingen om de ervaring van kandidaten en werknemers te verbeteren en de menselijke processen in de hele organisatie te versterken
 • We zullen ons competitieve verloningspakket blijven ontwikkelen om getalenteerde medewerkers aan te trekken, te behouden en te betrekken. Verloning is een aandachtspunt omdat het Galapagos een differentiatiehoek en concurrentievoordeel geeft. Daarnaast zullen wij zoeken naar verdere mogelijkheden om onze verloningsprincipes tot leven te brengen, waaronder het versterken van de koppeling tussen verloning en prestaties, werknemers laten delen in het succes van de onderneming in overeenstemming met de belangen van de aandeelhouders, concurrerend blijven op bestaande en nieuwe geografische markten, en werknemers en hun gezinnen ondersteunen met lokaal relevante secundaire arbeidsvoorwaarden
 • We zullen doorgaan met het stimuleren en activeren van zowel mindset als praktijk als het gaat om organisatorische wendbaarheid. Het begint met het bouwen van een veerkrachtige organisatie en het stimuleren van connecties en samenwerking met empathie binnen het bedrijf. Ons staande houden in een turbulente omgeving en een hoge mate van ontvankelijkheid voor onze mensen, is onze belangrijkste agenda en zal dat blijven. Verder zullen leiderschap en lijnmanagement worden versterkt, interne mobiliteit worden gestimuleerd en onze aanpak om onze talenten te behouden en te laten groeien in projecten en programma's worden verbeterd