13. Immateriële vaste activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

Software & databases

Merken, licenties, octrooien & know how

Contractkosten

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

9.111

2.719

-

11.832

Toevoegingen

5.463

2.453

15.384

23.300

Verkopen en buitengebruikstellingen

(64)

-

-

(64)

Omrekeningsverschillen

31

 

 

31

Op 31 december 2019

14.541

5.172

15.384

35.099

Toevoegingen

9.494

39.299

 

48.793

Verkopen en buitengebruikstellingen

(17)

 

 

(17)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(159)

(38)

 

(197)

Omrekeningsverschillen

(143)

(1)

-

(144)

Op 31 december 2020

23.717

44.432

15.384

83.534

 

 

 

 

 

Afschrijving en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

7.250

949

-

8.200

Afschrijvingskosten voor het jaar

816

678

512

2.006

Verkopen en buitengebruikstellingen

(63)

-

-

(63)

Omrekeningsverschillen

31

-

-

31

Op 31 december 2019

8.034

1.626

512

10.173

Afschrijvingskosten voor het jaar

2.303

2.289

1.538

6.130

Verkopen en buitengebruikstellingen

(17)

-

-

(17)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(143)

(33)

-

(176)

Omrekeningsverschillen

(142)

-

-

(142)

Op 31 december 2020

10.034

3.883

2.050

15.968

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

6.507

3.546

14.872

24.927

Op 31 december 2020

13.683

40.549

13.334

67.565

Nieuwe investeringen in 2020 bestonden voornamelijk uit de activering van licentievergoedingen en succesbetalingen betaald voor lopende R&D projecten en optierechten voor een totaal bedrag van €39,3 miljoen en uit de aankoop van software voor een totaal bedrag van €9,5 miljoen.

Op 31 december 2020 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.