Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport
Geconsolideerde resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2020

2019(*)

Toelichting

Omzet

478.053

834.901

6

Overige opbrengsten

52.207

50.896

6

Totale bedrijfsopbrengsten

530.260

885.797

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(523.667)

(420.090)

7

Verkoop- en marketingkosten

(66.468)

(24.577)

7

Algemene en administratieve kosten

(118.757)

(72.382)

7

Totale bedrijfskosten

(708.892)

(517.049)

 

 

 

 

 

Bedrijfswinst/verlies (-)

(178.632)

368.748

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassing van de share subscription agreement en de warrants

3.034

(181.644)

9

Overige financiële opbrengsten

18.667

21.389

10

Overige financiële kosten

(152.844)

(59.968)

10

 

 

 

 

Winst/verlies (-) voor belastingen

(309.775)

148.525

 

 

 

 

 

Belastingen

(1.226)

165

11

 

 

 

 

Nettowinst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

(311.001)

148.689

 

 

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

5.565

1.156

25

 

 

 

 

Nettowinst/verlies (-)

(305.436)

149.845

 

 

 

 

 

Nettowinst/verlies (-) toewijsbaar aan:

 

Aandeelhouders van de groep

(305.436)

149.845

 

Gewone winst/verlies (-) per aandeel

(4,69)

2,60

12

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

(4,69)

2,49

12

Gewone winst/verlies (-) per aandeel uit voortgezette activiteiten

(4,78)

2,58

 

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel uit voortgezette activiteiten

(4,78)

2,47

 

(*)

De vergelijkende cijfers voor 2019 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2020

2019(*)

Toelichting

Nettowinst/verlies (-)

(305.436)

149.845

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(6.065)

(4.107)

 

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(1.024)

415

 

 

 

 

 

Realisatie van koersverschillen door de vereffening van buitenlandse activiteiten

(1.023)

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat, na belastingen

(8.112)

(3.692)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(313.548)

146.154

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

 

Voortgezette activiteiten

(318.841)

145.050

 

Beëindigde activiteiten

5.293

1.104

 

Totaalresultaat

(313.548)

146.154

 

(*)

De vergelijkende cijfers voor 2019 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.