19. Geldmiddelen en kasequivalenten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Geld bij banken

1.239.993

907.939

Termijndeposito's

895.194

953.677

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.135.187

1.861.616

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in activa bestemd voor verkoop

7.884

-

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

2.143.071

1.861.616

We bespreken de evolutie van onze geldmiddelen en kasequivalenten inclusief de geldmiddelen en kasequivalenten bestemd voor verkoop.

Geldmiddelen en kasequivalenten kunnen bestaan uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €895,2 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 3 maand na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit opzegbare rekeningen en zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Per 31 december 2020 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $894,3 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR.

De netto-toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €281,5 miljoen bestond uit (i) een operationele cash burn van €517,4 miljoen, gecompenseerd door (ii) de opbrengst van €28,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2020, (iii) de netto verkoop van korte termijn financiële investeringen van €841,1 miljoen, en minus (iv) €70,5 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) en de netto operationele inkomende kasstroom van de samenwerking met Gilead zijn financiële maatstaven die niet in overeenstemming met IFRS berekend worden. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

  1. de netto-opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,
  2. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en korte termijn financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie tussen de operationele inkomende kasstroom, de netto-opbrengsten van de transactie met Gilead en de operationele cash burn na correctie voor de Gilead transactie, en dit zo veel mogelijk in overeenstemming met IFRS, voor elk van de aangeduide periodes:

(in duizenden €)

2020

2019

Toename in geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

351.994

779.710

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(28.287)

(1.340.842)

Netto aankoop/verkoop (-) van korte termijn financiële investeringen

(841.110)

3.723.940

Totaal operationele inkomende kasstroom/cash burn (-)

(517.404)

3.162.809

Upfront vergoeding ontvangen van Gilead

 

3.569.815

Gerealiseerd wisselkoersverslies op de upfront vergoeding van Gilead

 

(34.853)

Kosten gerelateerd aan de transactie met Gilead

 

(37.849)

Netto-opbrengsten van de transactie met Gilead

-

3.497.113

Operationele cash burn na correctie voor de Gilead transactie

(517.404)

(334.304)