Ons TYK2-programma met GLPG3667

Onze franchise in ontstekingsziekten
CSR rapport

GLPG3667 is een door ons ontdekte omkeerbare en selectieve remmer van het TYK2-kinasedomein. De molecule werd voor het eerst getest in een studie met gezonde vrijwilligers. Dit was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met stijgende doses waarbij de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van enkelvoudige en meervoudige stijgende orale doses gedurende 13 dagen werden geëvalueerd. Bloed werd afgenomen op meerdere tijdstippen op dag 1 en op dag 10 en ex vivo gestimuleerd met verschillende cytokines, o.a. IFNα en IL-6, om het niveau van remming in pSTAT-signalering verkregen door GLPG3667 te analyseren. De resultaten uit fase 1 toonden een bemoedigend farmacokinetisch profiel voor eenmaal daagse dosering en farmacodynamische activiteit:

IFNa levels (graphic)

In november 2020 kondigden we de eerste dosering aan in de fase 1b-studie met GLPG3667 bij patiënten met psoriasis. Deze fase 1b-studie is een dubbelblinde, placebogecontroleerde multicenter studie waarbij de veiligheid, verdraagzaamheid, werkzaamheid en de medicijneigenschappen van GLPG3667 wordt geëvalueerd. Een dagelijks orale dosis van GLPG3667 in twee doseringen of een placebo wordt onderzocht gedurende 4 weken bij 30 patiënten met matige tot ernstige psoriasis. Het primaire eindpunt zal het verschil ten opzichte van de baseline zijn in de Psoriasis Area Severity Index (PASI) score na 4 weken. Inmiddels werd de eerste patiënt gedoseerd. De rekrutering zal plaatsvinden in Europa en topline resultaten worden verwacht in 2021.

Afhankelijk van de succesvolle afronding van de fase 1b-studie in psoriasis verwachten we in de tweede helft van 2021 meerdere doseringen van GLPG3667 te onderzoeken in fase 2-studies in artritis psoriatica en mogelijk andere ziektes.