Impact van COVID-19

Impact van COVID-19
CSR rapport

Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, blijven wij innoveren om ons aan de nieuwe situatie aan te passen en de gevolgen voor onze activiteiten tot een minimum te beperken. Wij volgen de maatregelen van de lokale overheid op de voet en passen deze waar nodig toe binnen onze organisatie, geleid en ondersteund door ons toegewijde COVID-19 task force team. Alle lokale en globale teams komen regelmatig bijeen en doen aanbevelingen rechtstreeks aan de COO.

Wij rapporteren volgende impact tijdens 2020:

  • Personeel
   Wij hebben strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze medewerkers te beschermen. Wij hebben onze wereldwijde en lokale bedrijfscontinuïteitsplannen uitgerold en de nodige aanbevolen voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder de opschorting van bijna alle werkgerelateerde reizen. Na verloop van tijd hebben wij geleerd dat de meeste van de internationale reizen konden worden vervangen door virtuele vergaderingen; dit resulteerde in een verbeterende kostenefficiëntie, een beter evenwicht tussen werk en privéleven en een verlaagde CO2-voetafdruk. De positieve impact van deze gedwongen nieuwe manier van werken zal daarom behouden blijven in onze toekomstige gewoonten en aangepaste werkplaats-strategie, die de naam "To the Next Normal" draagt.

   Tijdens de lock-downperiodes hebben wij ervoor gezorgd dat essentiële taken binnen onze faciliteiten werden uitgevoerd mits het bekomen van een machtigingsbrief ondertekend door de line leader en site head. Ongeveer 70% van ons onderzoekspersoneel bleef vanuit de kantoren/labs werken, met periodieke uitzonderingen voor lokale lock-downs wanneer er geen personeel in de faciliteiten mocht komen. Voor de medewerkers die naar het kantoor komen, gelden strenge schoonmaak- en hygiëneprotocollen, en we houden ons te allen tijde strikt aan het beleid van sociale afstand om het risico van blootstelling tot een minimum te beperken. Met uitzondering van de medewerkers met functies in laboratoria en veiligheid van wie de aanwezigheid is vereist, werkte meer dan 95% van onze medewerkers systematisch thuis, degelijk ondersteund door de IT-infrastructuur en technologieën die wereldwijd werden uitgerold om vormen van werken op afstand te vergemakkelijken. Voor ons thuiswerkend personeel hebben we extra IT-materiaal ter beschikking gesteld, alsook een toelage om uitgaven met betrekking tot kantoorbenodigdheden, zoals inktpatronen en papier, te dekken.

   Het zit in onze cultuur om aan te pakken wat belangrijk is. Tijdens de COVID-pandemie reikten we de hand aan onze medewerkers om te begrijpen hoe zij met de nieuwe situatie omgaan en welke steun zij van het bedrijf nodig hadden. In mei 2020 hielden we een “pulse check” enquête voor onze medewerkers. Uit de resultaten bleek dat de werknemers over het algemeen vonden dat ons bedrijf hen goed heeft gesteund tijdens de pandemie. De belangrijkste punten zijn:

   • Waardering voor de steun van de line leader en de bedrijfsleiding
   • Toegenomen mogelijkheid om zich aan te passen aan thuiswerken, dankzij sterke IT-infrastructuur en -ondersteuning
   • Werknemers zijn van mening dat zij zich beter op hun werk kunnen concentreren omdat ze tijdens de pandemie thuis in afzondering werken

   De enquête benadrukte ook dat ons bedrijf onze werknemers moet blijven steunen en hen moeten helpen het juiste evenwicht tussen werk en privéleven te vinden (bv. voldoende lichaamsbeweging, informatie over het inrichten van een ergonomische werkplek thuis, mogelijkheid om "offline" te zijn, en frequentere korte pauzes) en als team met elkaar verbonden te blijven door de organisatie van virtuele koffiekamers en het gebruik van interactieve toepassingen tijdens virtuele vergaderingen om de betrokkenheid te vergoten.

   Vier belangrijke aandachtsgebieden werden geïdentificeerd als onderdeel van een overkoepelend programma met de naam "To The Next Normal" waarin alle elementen gelinkt aan de werkplek en digitale strategie vervat zitten. Dit programma is bedoeld om de lessen van het afgelopen jaar sneller toe te passen in de activiteiten van ons bedrijf door te investeren in:

   • Verbeterde benadering van flexibiliteit
   • Toekomstbestendige, groenere benadering van mobiliteit
   • Welzijn van onze medewerkers
   • Geïntegreerde digitale en verbonden virtuele samenwerking
  • Research portfolio
   Door in een zeer vroeg stadium onze prioriteiten te verleggen naar de meest geavanceerde projecten, de flexibiliteit van ons personeel in de laboratoria binnen de projecten te verhogen, onze aanwervingsinspanningen zoals gepland te handhaven en onze uitbesteding te vergroten, hebben wij onze onderzoeksresultaten op peil kunnen houden, de faciliteit voor het beheer van de moleculen steeds draaiende gehouden en ons vroege geneesmiddelenonderzoek en de invoering van nieuwe modaliteiten voor de ontdekking van targets of geneesmiddelen kunnen voortzetten.

   De scorekaart van de doelstellingen van de research-afdeling toont een gelijkaardige productiviteit vergeleken met de vorige jaren, wat erop wijst dat wij erin geslaagd zijn de impact tot een minimum te beperken, althans op korte termijn.

  • Development portfolio
   Wij hebben een bedrijfscontinuïteitsplan voor onze klinische ontwikkelingsprogramma’s. We volgen elk programma nauwgezet op in de context van de huidige wereldwijde en lokale situatie van de pandemie en de bijhorende specifieke reglementaire, institutionele en overheidsrichtlijnen, alsook de beleidslijnen in verband met COVID-19. Binnen de grenzen van deze richt- en beleidslijnen en in overleg met onze CRO’s en klinische studiesites, hebben we verschillende maatregelen toegepast om de impact van de COVID-19-pandemie op onze klinische ontwikkelingsprogramma’s tot een minimum te beperken, met als hoofddoel de veiligheid van onze deelnemers aan de studies te verzekeren en de data-integriteit en wetenschappelijke geldigheid van de studies te vrijwaren. Deze maatregelen werden geval per geval geïmplementeerd, op maat van de specifieke studie en de behoeften van het land op een bepaald moment, met specifieke aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en het gebruik van geneesmiddelen in onderzoek met immunosuppressieve eigenschappen. De maatregelen omvatten onder meer versterkte, transparante communicatie naar alle belanghebbenden en de rechtstreekse levering van geneesmiddelen voor onderzoek aan patiënten. Voor elke klinische studie monitoren en documenteren wij actief de impact van COVID-19 om de studie waar nodig aan te passen en de interpretatie en rapportage van de resultaten te vergemakkelijken.

  • Aanvraagproces voor filgotinib bij CU
   Op het moment van publicatie van dit verslag hebben de regelgevende autoriteiten in Europa geen indicatie gegeven aan onze samenwerkingspartner Gilead van mogelijke  vertragingen in de tijdslijnen omtrent goedkeuring.

  • Manufacturing en supply chain
   Tot op heden heeft COVID-19 geen gevolgen gehad voor de commerciële levering van filgotinib. Gilead heeft ook bevestigd dat alle locaties die betrokken zijn bij de productie van filgotinib gevestigde locaties zijn die momenteel andere door Gilead op de markt gebrachte producten vervaardigen, een goede reputatie hebben bij de FDA en GMP-gecertificeerd zijn. Onder een bindende term sheet die we in december 2020 zijn aangegaan om onze overeenkomst met Gilead voor filgotinib in Europa te wijzigen, is Galapagos van plan om eind 2021 handelsvergunninghouder te worden voor filgotinib in Europa, en vervolgens verantwoordelijk te worden voor de productie. We zijn van plan om met dezelfde productielocaties te werken om de continuïteit te waarborgen.

  • Commerciële organisatie
   Het contact van onze commerciële teams met artsen en ziekenhuizen was beïnvloed door de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende reisbeperkingen, en vond op virtuele wijze plaats. De teams hebben geïnvesteerd in virtuele kanalen als onderdeel van de algemene commerciële strategie, en deze kanalen worden tot op heden gebruikt bij onze commerciële lancering. We merken tot nu toe geen wezenlijke impact op onze commerciële activiteiten als gevolg van de reisbeperkingen, noch is er tot nu toe een impact geweest van COVID-19 op ons vermogen om besprekingen aan te gaan over marktvergunningen.