Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op
30 september

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2021

2020(*)

2021

2020(*)

Nettoverkopen van producten

5.691

-

6.147

-

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

58.503

127.519

311.711

321.923

Totale omzet

64.194

127.519

317.858

321.923

 

 

 

 

 

Kost van verkochte producten

(529)

-

(660)

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(109.196)

(129.298)

(378.022)

(392.199)

Verkoop- en marketingkosten

(17.655)

(17.187)

(46.616)

(44.109)

Algemene en administratieve kosten

(27.793)

(26.529)

(104.651)

(88.303)

Overige bedrijfsopbrengsten

12.781

12.201

36.345

35.003

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(78.199)

(33.294)

(175.747)

(167.685)

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassing van de warrants

197

13.033

3.025

(8.085)

Overige financiële opbrengsten

23.694

(295)

60.267

13.919

Overige financiële kosten

(10.148)

(61.950)

(29.633)

(89.190)

 

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(64.456)

(82.505)

(142.088)

(251.040)

 

 

 

 

 

Belastingen

(157)

(14)

316

(723)

 

 

 

 

 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(64.613)

(82.519)

(141.772)

(251.763)

 

 

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

614

22.191

4.215

 

 

 

 

 

Nettoverlies

(64.613)

(81.905)

(119.581)

(247.548)

Nettoverlies toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

(64.613)

(81.905)

(119.581)

(247.548)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

(0,99)

(1,25)

(1,83)

(3,81)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten

(0,99)

(1,26)

(2,16)

(3,87)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 september 2020 en het derde kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op
30 september

(in duizenden €)

2021

2020(*)

2021

2020(*)

Nettoverlies

(64.613)

(81.905)

(119.581)

(247.548)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(32)

(688)

171

(350)

Realisatie van koersverschillen door verkoop van buitenlandse activiteiten

-

(1.023)

731

(1.023)

Andere elementen van het totaalresultaat, na belastingen

(32)

(1.711)

902

(1.373)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(64.645)

(83.616)

(118.679)

(248.920)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

 

 

Voortgezette activiteiten

(64.645)

(84.244)

(141.601)

(252.906)

Beëindigde activiteiten

-

628

22.922

3.985

Totaalresultaat

(64.645)

(83.616)

(118.679)

(248.920)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 september 2020 en het derde kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.