In een oogopslag

In een oogopslag

Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep
(niet-geauditeerd)

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

30/06/2016

30/06/2015

Resultaten

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

48.764

36.921

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(62.412)

(63.283)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(10.702)

(9.221)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(25.058)

(22.048)

Investeringsuitgaven

2.932

2.464

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(2.001)

(1.804)

Bedrijfsverlies

(24.349)

(35.583)

Netto financieel resultaat

56.554

(68)

Belastingen

24

1.468

Netto winst / verlies (–)

32.229

(34.183)

Galapagos aandeel

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 30 juni

46.109.508

38.894.582

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,71

(1,06)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,69

(1,06)

Aandelenkoers op 30 juni (in €)

49,46

45,80

Personeelsgegevens

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 30 juni

462

410

Balans

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

30/06/2016

31/12/2015

Totaal activa

1.066.524

442.514

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

968.494

348.216

Totaal schulden

336.725

77.515

Eigen vermogen

729.800

364.999

Medewerkers per vestiging op 30 juni 2016

Medewerkers per vestiging (graphic)Medewerkers per vestiging (graphic)