Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen-kapitaal

Uitgifte-premies

Omrekenings-verschillen

Overige reserves

Overge­dragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2015

157.274

114.182

(1.157)

(220)

(63.944)

206.135

Netto verlies

 

 

 

 

(34.183)

(34.183)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

961

 

961

Totaalresultaat

 

 

961

(34.183)

(33.222)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

985

985

Uitgifte van nieuwe aandelen

40.751

237.952

 

 

 

278.703

Kosten van kapitaalverhogingen

(19.360)

 

 

 

 

(19.360)

Uitoefening warranten

5.751

4.464

 

 

 

10.214

Op 30 juni 2015

184.416

356.597

(196)

(220)

(97.142)

443.455

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

Netto winst

 

 

 

 

32.229

32.229

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(573)

 

(573)

Totaalresultaat

 

 

(573)

32.229

31.656

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

4.242

4.242

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.575

289.696

 

 

 

326.271

Kosten van kapitaalverhogingen

(255)

 

 

 

 

(255)

Uitoefening warranten

1.430

1.455

 

 

 

2.885

Op 30 juni 2016

223.149

648.553

(1.039)

(18)

(140.845)

729.800