Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Zes maanden eindigend 30 juni

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2016

2015

Omzet

38.795

26.666

Overige opbrengsten

9.969

10.255

Totale bedrijfsopbrengsten

48.764

36.921

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(62.412)

(63.283)

Algemene en administratieve kosten

(9.826)

(8.693)

Verkoop en marketing kosten

(876)

(528)

Bedrijfsverlies

(24.349)

(35.583)

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement

57.479

Overige financiële opbrengsten

2.081

1.241

Overige financiële kosten

(3.006)

(1.310)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

32.205

(35.651)

 

 

 

Belastingen

24

1.468

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

32.229

(34.183)

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de Groep

32.229

(34.183)

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

0,71

(1,06)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

0,69

(1,06)

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Gewoon (in duizenden aandelen)

45.229

32.380

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen)

46.756

32.380

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Zes maanden eindigend 30 juni

(in duizenden €)

2016

2015

Netto winst / verlies (–)

32.229

(34.183)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(573)

961

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(573)

961

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de Groep

31.656

(33.222)