Voorstellingsbasis

Voorstellingsbasis

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers zijn opgesteld overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving‘ zoals aanvaard door de Europese Unie. De verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers bevatten niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moeten dan ook gelezen worden samen met ons Jaarverslag 2015.

De verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers waren het onderwerp van een beperkt nazicht door de Commissaris, maar werden niet geauditeerd.