In een oogopslag

In een oogopslag
Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

 

 

 

 

 

(*)

Onze omzet, het eigen vermogen en de over te dragen opbrengsten voor het derde kwartaal van 2018 en de negen maanden eindigend op 30 september 2018 werden beinvloed door de toepassing van de nieuwe standaard IFRS 15 – Opbrengsten van contracten met klanten, op 1 januari 2018. We verwijzen naar de toelichtingen van dit tussentijds geconsolideerd financieel verslag voor meer informatie.

(**)

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten en de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasbaar, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Resultatenrekening

Derde kwartaal van 2018

Derde kwartaal van 2017

Negen maanden eindigend op 30 septem­ber 2018

Negen maanden eindigend op 30 septem­ber 2017

Volledig jaar 2017

Omzet(*)

94.874

26.945

182.457

87.870

127.087

Overige opbrengsten

8.334

6.378

22.623

18.484

28.830

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(80.314)

(56.313)

(231.758)

(149.226)

(218.502)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(10.623)

(6.661)

(26.837)

(19.681)

(27.218)

Totale bedrijfskosten

(90.937)

(62.974)

(258.595)

(168.907)

(245.720)

Bedrijfswinst / bedrijfsverlies (–)

12.271

(29.651)

(53.515)

(62.552)

(89.802)

Netto financieel resultaat

2.091

(6.888)

8.958

(23.142)

(25.705)

Belastingen

480

(69)

343

(161)

(198)

Nettowinst / nettoverlies (–)

14.841

(36.608)

(44.215)

(85.855)

(115.704)

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.343.668

1.218.856

1.343.668

1.218.856

1.151.211

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

80.447

76.153

80.447

76.153

75.783

Totaal activa

1.485.551

1.331.373

1.485.551

1.331.373

1.286.274

Eigen vermogen(*)

1.188.222

1.036.932

1.188.222

1.036.932

1.011.983

Over te dragen opbrengsten(*)

209.742

238.431

209.742

238.431

219.892

Overige schulden

87.587

56.009

87.587

56.009

54.399

 

 

 

 

 

 

Kasstromen

 

 

 

 

 

Operationele cash burn(**)

(5.571)

(35.700)

(100.574)

(89.078)

(154.089)

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten

281.181

245

286.435

353.018

353.357

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

1.292

(7.670)

6.596

(24.777)

(27.808)

Toename / afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten

276.901

(43.205)

192.456

245.615

177.970

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

1.343.668

1.218.856

1.343.668

1.218.856

1.151.211

 

 

 

 

 

 

Financiële ratios

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

54.299.136

50.895.778

54.299.136

50.895.778

50.936.778

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,29

(0,73)

(0,86)

(1,75)

(2,34)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,28

(0,73)

(0,86)

(1,75)

(2,34)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

97,42

86,19

97,42

86,19

78,98

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

712

578

712

578

600

Medewerkers per vestiging op 30 september 2018

Medewerkers per vestiging (graphic)