Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2018

2017

2018

2017

Omzet

94.874

26.945

182.457

87.870

Overige opbrengsten

8.334

6.378

22.623

18.484

Totale bedrijfsopbrengsten

103.208

33.323

205.080

106.354

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(80.314)

(56.313)

(231.758)

(149.226)

Algemene en administratieve kosten

(9.725)

(5.853)

(24.925)

(17.783)

Verkoop en marketing kosten

(898)

(808)

(1.912)

(1.898)

Totale bedrijfskosten

(90.937)

(62.974)

(258.595)

(168.907)

 

 

 

 

 

Bedrijfswinst / bedrijfsverlies (–)

12.271

(29.651)

(53.515)

(62.552)

 

 

 

 

 

Financiële opbrengsten

2.558

1.344

10.667

3.663

Financiële kosten

(467)

(8.232)

(1.708)

(26.805)

 

 

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

14.362

(36.539)

(44.557)

(85.694)

 

 

 

 

 

Belastingen

480

(69)

343

(161)

 

 

 

 

 

Nettowinst / nettoverlies (–)

14.841

(36.608)

(44.215)

(85.855)

Nettowinst / nettoverlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

14.841

(36.608)

(44.215)

(85.855)

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

0,29

(0,73)

(0,86)

(1,75)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

0,28

(0,73)

(0,86)

(1,75)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2018

2017

2018

2017

Nettowinst / nettoverlies (–)

14.841

(36.608)

(44.215)

(85.855)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(253)

(62)

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

5

(253)

156

(569)

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

5

(506)

156

(631)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

14.846

(37.114)

(44.059)

(86.486)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.