Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2017

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701

Nettoverlies

 

 

 

 

(85.855)

(85.855)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(569)

(62)

 

(631)

Totaalresultaat

 

 

(569)

(62)

(85.855)

(86.486)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

11.697

11.697

Uitgifte van nieuwe aandelen

23.331

340.593

 

 

 

363.924

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.837)

 

 

 

 

(15.837)

Uitoefening warrants

1.770

3.165

 

 

 

4.935

Op 30 september 2017

233.192

992.893

(1.659)

(1.062)

(186.432)

1.036.932

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

233.414

993.025

(1.754)

(1.260)

(211.441)

1.011.983

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 15)

 

 

 

 

(83.220)

(83.220)

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 9)

 

 

 

619

(619)

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2018

233.414

993.025

(1.754)

(641)

(295.280)

928.764

Nettoverlies

 

 

 

 

(44.215)

(44.215)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

156

 

156

Totaalresultaat

 

 

156

(44.215)

(44.059)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

18.001

18.001

Uitgifte van nieuwe aandelen

16.021

280.167

 

 

 

296.188

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.932)

 

 

 

 

(15.932)

Uitoefening warrants

2.169

3.092

 

 

 

5.261

Op 30 september 2018

235.672

1.276.284

(1.598)

(641)

(321.495)

1.188.222

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.