Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichtingen

Contractuele verplichtingen

Wij hebben huurovereenkomsten aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. Wij hebben ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met organisaties voor contractonderzoek en sommige samenwerkingspartners.

Op 30 september 2018 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

27.925

4.724

9.391

6.597

7.213

Aankoopverplichtingen

195.518

119.792

66.228

9.498

Totaal contractuele verplichtingen

223.442

124.515

75.619

16.095

7.213

Op 31 december 2017 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

26.346

4.150

7.820

6.010

8.366

Aankoopverplichtingen

65.246

53.010

11.233

1.002

Totaal contractuele verplichtingen

91.592

57.160

19.053

7.012

8.366

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €88,5 miljoen per 30 september 2018 (€129,0 miljoen per 31 december 2017); hiervan werd in de tabellen hierboven per 30 september 2018 €5,0 miljoen (per 31 december 2017 €10,1 miljoen) onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.

Mogelijke vorderingen en verplichtingen

We verwijzen naar ons jaarverslag 2017 voor mogelijke vorderingen en verplichtingen.