Risicofactoren

Risicofactoren

Wij verwijzen naar de beschrijving van de risicofactoren in het jaarverslag 2017, blz. 48-58, zoals aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in ons jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), blz. 5-45. Samenvattend hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden betrekking op: productontwikkeling, goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties en commercialisatie; onze afhankelijkheid van derde partijen (o.a. het risico dat onze samenwerkingspartners ervoor zouden kiezen om de kandidaat-producten waaraan we samenwerken niet verder te ontwikkelen. In het bijzonder zou AbbVie kunnen beslissen om niet verder te gaan met enige geplande drievoudige combinatietherapie voor de behandeling van CF); onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal; onze concurrentiepositie; onze intellectuele eigendom; onze organisatie, structuur en werking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde risico’s die verband houden met onze status als een in de Verenigde Staten genoteerde vennootschap); en marktrisico’s met betrekking tot onze aandelen en ADSs.

Wij verwijzen ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de groep zoals weergegeven in het jaarverslag 2017, blz. 137-140, die nog steeds geldig blijft.