Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichtingen

Op 3 oktober 2018 werden er 135.485 warrants uitgeoefend met verschillende prijzen, met een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €2 miljoen en de uitgifte van 135.485 nieuwe aandelen tot gevolg. Op 3 oktober 2018 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 54.434.621 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.