In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Tweede kwartaal van 2020

Tweede kwartaal van 2019

Zes maanden eindigend op
30 juni 2020

Zes maanden eindigend
op 30 juni 2019

Volledig jaar 2019

(1)

We verwijzen naar de toelichtingen over de kaspositie in ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en een reconciliatie van deze alternatieve prestatie-indcator.

Resultatenrekening

 

 

 

 

 

Omzet

103.600

58.738

201.773

91.785

844.985

Overige opbrengsten

14.059

8.852

22.802

16.724

50.905

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(149.114)

(94.372)

(265.877)

(177.567)

(427.320)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(54.759)

(17.585)

(89.497)

(28.552)

(98.278)

Totale bedrijfskosten

(203.873)

(111.958)

(355.374)

(206.119)

(525.597)

Bedrijfsverlies (-)/bedrijfswinst

(86.214)

(44.367)

(130.799)

(97.610)

370.292

Netto financieel resultaat

(28.454)

(2.820)

(34.135)

1.834

(220.233)

Belastingen

(373)

(61)

(709)

(129)

(214)

Nettowinst / nettoverlies (-)

(115.042)

(47.249)

(165.643)

(95.905)

149.845

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.384.220

1.147.923

2.384.220

1.147.923

1.861.616

Korte termijn financiële investeringen

3.182.276

-

3.182.276

-

3.919.216

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

116.629

94.288

116.629

94.288

115.356

Totaal activa

5.851.564

1.357.848

5.851.564

1.357.848

6.068.609

Eigen vermogen

2.773.263

1.143.367

2.773.263

1.143.367

2.875.658

Over te dragen opbrengsten

2.823.833

96.325

2.823.833

96.325

3.000.646

Overige schulden

254.468

118.157

254.468

118.157

192.305

 

 

 

 

 

 

Kasstromen

 

 

 

 

 

Operationele cash burn (-)/operationele inkomende kasstroom(1)

(147.088)

(76.200)

(230.486)

(152.545)

3.162.804

Netto kasstromen gebruikt (-)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten

(140.955)

(70.041)

(209.829)

(141.740)

3.208.617

Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (-) bij investeringsactiviteiten

(216.836)

(5.263)

712.804

(8.661)

(3.764.660)

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

16.316

3.428

20.246

5.661

1.335.751

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(341.473)

(71.876)

523.222

(144.740)

779.708

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

-

-

-

-

(198.922)

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(17.878)

(3.102)

(617)

1.866

(9.966)

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

2.384.220

1.147.923

2.384.220

1.147.923

1.861.616

 

 

 

 

 

 

Korte termijn financiële investeringen op het einde van de periode

3.182.276

-

3.182.276

-

3.919.216

Totaal korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

5.566.496

1.147.923

5.566.496

1.147.923

5.780.832

 

 

 

 

 

 

Financiële ratios

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.254.562

54.823.101

65.254.562

54.823.101

64.666.802

Gewone winst/ verlies (-) per aandeel (in €)

(1,77)

(0,86)

(2,55)

(1,76)

2,60

Verwaterde winst/ verlies (-) per aandeel (in €)

(1,77)

(0,86)

(2,55)

(1,76)

2,49

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

175,05

113,45

175,05

113,45

186,50

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

1.280

837

1.280

837

1.003

Medewerkers per vestiging op 30 juni 2020

(totaal: 1.280 medewerkers)

Medewerkers per vestiging (graph)