Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Tweede kwartaal van

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen)

2020

2019

2020

2019

Omzet

103.600

58.738

201.773

91.785

Overige opbrengsten

14.059

8.852

22.802

16.724

Totale bedrijfsopbrengsten

117.659

67.590

224.575

108.509

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(149.114)

(94.372)

(265.877)

(177.567)

Verkoop en marketing kosten

(17.086)

(3.875)

(26.922)

(5.620)

Algemene en administratieve kosten

(37.673)

(13.711)

(62.575)

(22.931)

Totale bedrijfskosten

(203.873)

(111.958)

(355.374)

(206.119)

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(86.214)

(44.367)

(130.799)

(97.610)

 

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de warrants

(589)

-

(21.118)

-

Overige financiële opbrengsten

(25.435)

(1.349)

14.288

5.651

Overige financiële kosten

(2.431)

(1.472)

(27.305)

(3.816)

 

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(114.669)

(47.188)

(164.934)

(95.776)

 

 

 

 

 

Belastingen

(373)

(61)

(709)

(129)

 

 

 

 

 

Nettoverlies

(115.042)

(47.249)

(165.643)

(95.905)

Nettoverlies toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(115.042)

(47.249)

(165.643)

(95.905)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

(1,77)

(0,86)

(2,55)

(1,76)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Tweede kwartaal van

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2020

2019

2020

2019

Nettoverlies

(115.042)

(47.249)

(165.643)

(95.905)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(63)

(215)

338

52

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(63)

(215)

338

52

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(115.105)

(47.463)

(165.305)

(95.853)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.