Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Over­gedragen
verlies

Totaal

Per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 16)

 

 

 

 

416

416

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.363)

1.214.665

Nettoverlies

 

 

 

 

(95.905)

(95.905)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

52

 

 

52

Totaalresultaat

 

 

52

-

(95.905)

(95.853)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

16.751

16.751

Uitoefening inschrij­vingsrechten

1.935

5.870

 

 

 

7.805

Op 30 juni 2019

238.475

1.283.650

(1.505)

(735)

(376.518)

1.143.367

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(165.643)

(165.643)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

396

(58)

 

338

Totaalresultaat

 

 

396

(58)

(165.643)

(165.305)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

39.641

39.641

Uitoefening inschrij­vingsrechten

3.180

20.089

 

 

 

23.269

Op 30 juni 2020

290.462

2.723.671

(746)

(4.900)

(235.224)

2.773.263

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.