Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichtingen
CSR rapport

Contractuele verplichtingen

Wij hebben bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers en sommige samenwerkingspartners.

Op 30 juni 2020 bezaten wij de volgende aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Aankoopverplichtingen

299.000

216.700

77.559

4.663

78

Bijkomend hebben we al een projectontwikkelaar ingeschakeld voor de constructie van een nieuw gebouw in Leiden.

Op 30 juni 2020 hadden we leasingakkoorden afgesloten die nog niet in werking waren getreden. De totale toekomstige uitgaande kasstromen voor leases die nog niet begonnen waren, waren als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Niet begonnen leaseverplichtingen

5.606

5.606

-

-

-

Bijkomend aan de tabel hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €560,1 miljoen per 30 juni 2020; hiervan werd in de tabel hierboven per 30 juni 2020 €18,3 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.

Mogelijke vorderingen en verplichtingen

We verwijzen naar ons jaarverslag 2019 voor een beschrijving van onze mogelijke vorderingen en verplichtingen