Voorstellingsbasis

Toelichtingen
CSR rapport

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers zijn opgesteld overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving‘ zoals aanvaard door de Europese Unie en zoals opgesteld door de IASB. De verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers bevatten niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moeten dan ook gelezen worden samen met ons jaarverslag 2019.

De verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers waren het onderwerp van een beoordeling door de commissaris, maar werden niet geauditeerd.

Impact van COVID-19 op de financiële overzichten

We verwijzen naar het hoofdstuk 'Impact van COVID-19' in dit halfjaarverslag voor een uitvoerig overzicht van de impact van COVID-19 op de bedrijfsevolutie van Galapagos.

Tot op heden hebben we een beperkte impact vastgesteld op onze financiële prestaties, financiële toestand, kasstromen en kritische boekhoudkundige ramingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden, hoewel we blijven bijkomende risico's en uitdagingen ervaren gerelateerd aan de impact van de uitbraak.