Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Risicofactoren

Wij verwijzen naar de beschrijving van de risicofactoren in het jaarverslag 2021, blz. 61-75, zoals aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in ons jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), blz. 6-50. Samenvattend van het voorgaande, hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden betrekking op en omvatten deze onder meer (doch niet beperkt tot): commercialisatie, productontwikkeling en goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties; onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal; onze afhankelijkheid van derde partijen; onze concurrentiepositie; onze intellectuele eigendom; onze organisatie, structuur en werking (met inbegrip van de opkomst van pandemieën zoals COVID-19); en marktrisico’s met betrekking tot onze aandelen en ADSs.

Wij verwijzen ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de groep zoals weergegeven in het jaarverslag 2021, blz. 266-270, die nog steeds geldig blijft.

SEC
Securities and Exchange Commission in de VS