Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2022

2021

Nettoverkopen van producten

14.411

79

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

121.936

113.813

Totale netto-omzet

136.347

113.892

 

 

 

Kost van verkochte producten

(2.912)

(38)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(99.921)

(129.960)

Verkoop- en marketingkosten

(28.984)

(14.536)

Algemene en administratieve kosten

(33.355)

(30.422)

Overige bedrijfsopbrengsten

7.680

10.266

 

 

 

Bedrijfsverlies

(21.146)

(50.798)

 

 

 

Reële waardeaanpassing van warrants

(185)

1.970

Overige financiële opbrengsten

15.058

47.500

Overige financiële kosten

(5.312)

(11.345)

 

 

 

Verlies voor belastingen

(11.586)

(12.673)

 

 

 

Belastingen

(1.724)

(157)

 

 

 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(13.310)

(12.830)

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

22.191

 

 

 

Nettowinst/verlies (-)

(13.310)

9.361

 

 

 

Nettowinst/verlies (-) toewijsbaar aan:

 

Aandeelhouders van de groep

(13.310)

9.361

Gewone winst/verlies (-) per aandeel

(0,20)

0,14

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

(0,20)

0,14

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel van voortgezette activiteiten

(0,20)

(0,20)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Nettowinst/verlies (-)

(13.310)

9.361

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(19)

298

Realisatie van koersverschillen door de verkoop van buitenlandse activiteiten

-

731

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(19)

1.029

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

(13.329)

10.390

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

Voortgezette activiteiten

(13.329)

(12.532)

Beëindigde activiteiten

-

22.922

Totaalresultaat

(13.329)

10.390

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.