Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 26 april 2022 heeft Galapagos NV een buitengewone algemene vergadering gehouden, die werd gevolgd door haar jaarlijkse algemene vergadering. Alle agendapunten zijn goedgekeurd. De buitengewone algemene vergadering besloot om de statuten te wijzigen in het licht van de implementatie van een one-tier bestuursstructuur in overeenstemming met het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de raad van bestuur de raad van toezicht vervangt, en het directiecomité de directieraad vervangt. De jaarlijkse algemene vergadering besliste tot (a) de benoeming van Stoffels IMC BV (vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels) als bestuurder, en (b) de benoemingen van Jérôme Contamine en Dr. Dan Baker als onafhankelijke bestuurders in de zin van het artikel 7:87 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Vervolgens heeft de (nieuwe) unitaire raad Stoffels IMC BV (vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels) benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

De mandaten van Howard Rowe en Katrine Bosley als leden van de raad van bestuur kwamen ten einde op 26 april 2022.

Op 3 mei 2022 werden er Restricted Stock Units (‘RSU’s’) aangeboden aan de leden van het directiecomité, onder voorbehoud van aanvaarding. De RSU’s worden gratis toegekend. Iedere RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum, naar keuze van Galapagos. De eerste toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De tweede toegekende RSU’s hebben een vesting periode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2023. De leden van het directiecomité zullen steeds in cash uitbetaald worden bij vesting voor de derde verjaardag van de datum van toekenning. De RSU’s zijn niet overdraagbaar. 

De onderstaande tabel geeft het totaal aantal RSU’s weer dat werd aangeboden aan ieder lid van het directiecomité (onder voorbehoud van aanvaarding):

Naam

Titel

Aantal aangeboden 2022 RSU's

Stoffels IMC BV(1)

CEO

74.408

Bart Filius

President, CFO & COO

61.442

Walid Abi-Saab

CMO

37.274

André Hoekema

CBO

1.530

Michele Manto

CCO

27.354

(1)

Stoffels IMC BV (vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels)