Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Transacties met verbonden partijen

Op 26 januari 2022 heeft de raad van toezicht inschrijvingsrechtenplan 2022 (B), bestemd voor een nieuw lid van het personeel van Galapagos, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 1.000.000 inschrijvingsrechten aangeboden aan de begunstigde van het plan, die door de begunstigde van het plan aanvaard zijn op 24 maart 2022. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van acht jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €50. De inschrijvingsrechten kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2026.

Gedurende de eerste drie maanden van 2022 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2021, die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste drie maanden van 2022, met uitzondering van die vermeld in de bovenstaande paragraaf.