Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen en verbintenissen

Wij hebben bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met „CRO“ onderaannemers en sommige samenwerkingspartners.

Op 31 maart 2022 bezaten wij de volgende aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

456.078

269.252

134.626

49.385

2.814

Bijkomend aan de tabel hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €342,2 miljoen per 31 maart 2022; hiervan werd in de tabel hierboven per 31 maart 2022 €242,0 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.

Mogelijke vorderingen en verplichtingen

We verwijzen naar ons jaarverslag 2021 voor een beschrijving van onze mogelijke vorderingen en verplichtingen.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA