Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettowinst

 

 

 

 

9.361

9.361

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

822

207

 

1.029

Totaalresultaat

 

 

822

207

9.361

10.390

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

18.459

18.459

Uitoefening van inschrijvingsrechten

540

1.718

 

 

 

2.258

Op 31 maart 2021

291.852

2.729.558

(2.367)

(10.700)

(306.881)

2.701.462

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2022

292.075

2.730.391

(1.722)

(10.177)

(367.205)

2.643.362

Nettoverlies

 

 

 

 

(13.310)

(13.310)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

34

(53)

 

(19)

Totaalresultaat

 

 

34

(53)

(13.310)

(13.329)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

14.397

14.397

Uitoefening van inschrijvingsrechten

517

1.643

 

 

 

2.160

Op 31 maart 2022

292.592

2.732.034

(1.688)

(10.230)

(366.119)

2.646.589

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.