Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Q3 2022 operationeel overzicht

Jyseleca commerciële en reglementaire vooruitgang

  • Sterke adoptie in Europa met terugbetaling voor reumatoïde artritis (RA) in 15 landen en voor colitis ulcerosa (CU) in 10 landen
  • Vergunningsaanvraag (MAA) voor de behandeling van CU ingediend bij Swissmedic, de regelgevende instantie in Zwitserland
  • Artikel 20-procedure voor geneesmiddelenbewaking lopende van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Update pijplijn

  • De voorbereidingen voor de start van fase 2 van GLPG3667 (TYK2-remmer) bij dermatomyositis zijn vergevorderd, met als doel de eerste patiënten rond het einde van het jaar te rekruteren

Corporate update

  • Diverse transparantieverklaringen van FMR LLC ontvangen, waaruit blijkt dat haar deelneming in Galapagos, zonder te dalen onder de 5%-drempel, is gewijzigd naar 5,65% van het huidige totaal aantal uitstaande Galapagos-aandelen
  • €6,7 miljoen tot nu toe opgehaald door de uitoefening van inschrijvingsrechten
EMA
De European Medicines Agency, de centrale Europese autoriteit die een nieuw geneesmiddel beoordeelt voor toelating tot de markt
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021