Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Vooruitzichten op korte termijn

Immunologie - een gebied waarin wij sinds onze oprichting diepgaande wetenschappelijke kennis en expertise hebben opgebouwd

We verwachten dit jaar terugbetalingsbeslissingen in de belangrijkste Europese markten voor Jyseleca in CU en verwachten dat Sobi verdere voortgang zal boeken met terugbetalingsdiscussies voor RA en CU in Oost- en Centraal-Europa, Griekenland en de Baltische landen. We verwachten ook dat we later dit jaar de eerste resultaten van de FILOSOPHY Real-World Evidence fase 4-studie bij RA zullen rapporteren, en de topline resultaten van de DIVERSITY fase 3-studie bij de ziekte van Crohn (CD) in het eerste kwartaal van 2023. Voor het einde van dit jaar verwachten we een  CHMP-advies  naar aanleiding van de PRAC artikel 20 aanbeveling van 28 oktober 2022.

We willen rond het einde van dit jaar de eerste patiënten rekruteren in een fase 2-studie van onze TYK2-remmer kandidaatgeneesmiddel, GLPG3667, bij dermatomyositis, en we zijn van plan in 2023 een fase 2-studie te starten bij patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE). Tenslotte blijven we werken aan geselecteerde compounds met geoptimaliseerde farmacologie en selectiviteit uit onze SIKi-portefeuille. 

Oncologie - een gebied waarin wij zullen blijven groeien en investeren

Wij zullen de eerste gegevens van de ATALANTA-1 fase 1/2-studie van de CD19 CAR-T productkandidaat bij patiënten met rrNHL presenteren op de jaarlijkse ASH-conferentie in december. De doelstellingen van de ATALANTA-1-studie zijn het evalueren van de haalbaarheid, veiligheid en werkzaamheid van de CD19 CAR-T kandidaat die op de plaats van zorg wordt geproduceerd en zal een eerste klinische validatie bieden van het gedecentraliseerde CAR-T toeleveringsmodel.

Bovendien vordert de rekrutering van de lopende fase 1/2-studies van de CD19 CAR-T-kandidaat bij patiënten met rrNHL (ATALANTA-studie) en recidive/refractaire Chronische Lymfocytaire Leukemie (rrCLL) (EUPLAGIA-studie) goed, en we liggen op schema om in de eerste helft van 2023 topline resultaten van de dosis-escalatie-cohorten te rapporteren, die gevolgd zullen worden door een of meerdere dosis-expansie-cohorten.

Financiële richtlijn en Forward, Faster-strategie presentatie

Voor het volledige jaar 2022 herhalen wij onze netto cash burn van €480-€520 miljoen, inclusief de versnelling in oncologie, en we verhogen nogmaals onze richtlijn voor de nettoverkopen voor Jyseleca naar €80-€90 miljoen.

Een gedetailleerde update van de strategie, portfolio en pijplijndoelstellingen zal door het management van Galapagos en belangrijke opinieleiders worden gepresenteerd op de R&D-dag van het bedrijf die morgen, vrijdag 4 november 2022, van 8:00 tot 10:30 EDT (13:00 tot 15:30 CET) in New York wordt gehouden. Het evenement omvat een live videostream beschikbaar op het Investeerdersgedeelte van de website van Galapagos en een herhaling zal binnen 48 uur na het evenement beschikbaar zijn op deze website. De presentaties die tijdens het evenement worden getoond, zullen beschikbaar zijn in de rubriek Presentaties op de website van de onderneming.

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
CD19
CD19 is een eiwit dat voorkomt op het oppervlak van B-cellen, een type witte bloedcel. Aangezien CD19 een kenmerk is van B-cellen, wordt dit eiwit gebruikt voor de diagnose van kankers die uit dit celtype ontstaan - met name B-cel lymfomen
CHMP
Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en heeft een vitale rol in de toelating van geneesmiddelen in de Europese Unie (EU)
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
FILOSOPHY
Fase 4-programma waarin filgotinib in RA wordt geëvalueerd
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
PRAC
Pharmacovigilance Risk Assesment Committee of the European Medicines Agency, risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking, verantwoordelijk voor de beoordeling van alle aspecten van het risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik