Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Transacties met verbonden partijen

Op 6 mei 2022 werden aan bepaalde leden van het Directiecomité nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE. Bij notariële akte van 7 juli 2022 en 2 september 2022 werd het finaal aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE vastgesteld. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod. De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten bedraagt €57,46 (i.e. de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Voor alle begunstigden onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE worden deze inschrijvingsrechten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden toegekend. De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2026.

De onderstaande tabel geeft het totaal aantal inschrijvingrechten weer dat werd aanvaard onder Inschrijvingsrechtenplan 2022 (B) en Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE, respectievelijk, door ieder lid van het Directiecomité gedurende de eerste negen maanden van 2022:

Gedurende de eerste negen maanden van 2022 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2021, die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste negen maanden van 2022, met uitzondering van die vermeld in de bovenstaande paragraaf of in ons halfjaarlijks financieel verslag 2022.