Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2022

2021

2022

2021

Nettoverkopen van producten

25.135

5.691

60.491

6.147

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

111.068

58.503

349.669

311.711

Totale netto-omzet

136.203

64.194

410.160

317.858

 

 

 

 

 

Kost van verkochte producten

(2.393)

(529)

(7.938)

(660)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(114.549)

(109.196)

(364.067)

(378.022)

Verkoop- en marketingkosten

(34.305)

(17.655)

(105.313)

(46.616)

Algemene en administratieve kosten

(34.372)

(27.793)

(97.373)

(104.651)

Overige bedrijfsopbrengsten

11.837

12.781

29.474

36.345

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(37.578)

(78.199)

(135.056)

(175.747)

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten

58.971

19.974

130.900

47.669

Overige financiële opbrengsten

5.660

747

9.675

2.315

Overige financiële kosten

(4.806)

(6.978)

(13.074)

(16.325)

 

 

 

 

 

Winst/verlies (-) voor belastingen

22.247

(64.456)

(7.555)

(142.088)

 

 

 

 

 

Belastingen

(694)

(157)

(3.229)

316

 

 

 

 

 

Nettowinst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

21.554

(64.613)

(10.784)

(141.772)

 

 

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

-

-

22.191

 

 

 

 

 

Nettowinst/verlies (-)

21.554

(64.613)

(10.784)

(119.581)

Nettowinst/verlies (-) toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

21.554

(64.613)

(10.784)

(119.581)

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

0,33

(0,99)

(0,16)

(1,83)

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel van voortgezette activiteiten

0,33

(0,99)

(0,16)

(2,16)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Nettowinst/verlies (-)

21.554

(64.613)

(10.784)

(119.581)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(100)

(32)

(7)

171

Realisatie van koersverschillen door de verkoop van buitenlandse activiteiten

-

-

-

731

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(100)

(32)

(7)

902

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

21.454

(64.645)

(10.791)

(118.679)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

 

 

Voortgezette activiteiten

21.454

(64.645)

(10.791)

(141.601)

Beëindigde activiteiten

-

-

-

22.922

Totaalresultaat

21.454

(64.645)

(10.791)

(118.679)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.