Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Brief van onze CEO

Toen Galapagos meer dan twee decennia geleden werd opgericht, gingen we op zoek naar nieuwe geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Door toepassing van onze diepgaande wetenschappelijke expertise en kennis van het ziektetraject, identificeerden we nieuwe targets en brachten we met succes een nieuw geneesmiddel op de markt. We zijn erg trots op hoe ver we zijn gekomen en wat we hebben bereikt, dat aangetoond wordt door de succesvolle lancering van ons eerste geneesmiddel Jyseleca in Europa.

Geleid door onze ambitie om meer transformerende geneesmiddelen naar patiënten over de hele wereld te brengen om hen te helpen langer en gezonder te leven, kondigen we vandaag onze Forward, Faster-strategie aan om groei en waardecreatie te versnellen door de manier waarop we innoveren en opereren te hervormen. 

Dr. Paul Stoffels, CEO

Deze nieuwe strategische richting is gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Ten eerste zullen we de focus op het ontdekken van nieuwe targets verschuiven naar onderzoek en ontwikkeling waarbij de medische behoeften van de patiënt centraal staan binnen onze belangrijke therapeutische gebieden immunologie en oncologie. Ten tweede zullen we voortbouwen op onze huidige capaciteiten en de risico's van onderzoek en ontwikkeling verminderen door te werken op meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder CAR-T, en door ons te concentreren op gevalideerde best-in-disease targets in onze strategische therapeutische gebieden met potentieel op een kortere doorlooptijd naar de patiënt. Ten derde zullen we onze inspanningen voor business development opvoeren om onze pijplijn aan te vullen en blijven samenwerken met onze samenwerkingspartner Gilead om wereldwijd meer geneesmiddelen aan patiënten aan te bieden.

Onze nieuwe aangepaste organisatiestructuur en ons operationeel model zullen gericht zijn op het versnellen van onze pijplijnen in immunologie en oncologie, ondersteund door extern geworven projecten. En we zullen onze activiteiten in fibrose en nieraandoeningen stopzetten 1.

Als gevolg van onze nieuwe strategische richting, zijn we van plan ons personeelsbestand met ongeveer 200 functies in onze vestigingen in Europa terug te brengen. Hiermee willen we ruimte creëren om te herinvesteren in nieuwe capaciteiten en programma's in onze oncologiefranchise. 

Dit is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, en we zullen alle toepasselijke procedures volgen met respect voor onze mensen. 

Wij hebben een duidelijke koers uitgezet voor versnelde groei en waardecreatie voor al onze belanghebbenden.

Met alle respect,

Dr. Paul Stoffels 2
CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie

1 1De studie met '2737 bij polycysteuze nierziekte is aan de gang en de topline resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023. Indien positief, zijn wij van plan het programma uit te licensiëren.

2 2Handelend via Stoffels IMC BV