Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgiftepremies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettoverlies

 

 

 

 

(119.581)

(119.581)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

880

22

 

902

Totaalresultaat

 

 

880

22

(119.581)

(118.679)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

62.971

62.971

Uitoefening van inschrijvingsrechten

640

2.095

 

 

 

2.735

Op 30 september 2021

291.953

2.729.935

(2.309)

(10.885)

(391.311)

2.617.383

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2022

292.075

2.730.391

(1.722)

(10.177)

(367.205)

2.643.362

Nettoverlies

 

 

 

 

(10.784)

(10.784)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

676

(683)

 

(7)

Totaalresultaat

 

 

676

(683)

(10.784)

(10.791)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

51.085

51.085

Uitoefening van inschrijvingsrechten

1.530

5.165

 

 

 

6.695

Op 30 september 2022

293.605

2.735.557

(1.046)

(10.860)

(326.905)

2.690.351

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.