Bekijk hier de voorgaande verslagen:

In gesprek met Paul en Thad 

We zijn zeer verheugd dat de visionaire leiders van ons bedrijf, CEO en Voorzitter Dr. Paul Stoffels1 en de recent benoemde CFO en COO Thad Huston, hun inzichten delen in dit interview. Paul en Thad geven hun visie op de bedrijfsprestaties en financiële resultaten van Galapagos in het eerste halfjaar van 2023 en de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Paul & Thad talking on a bench outside (photo)

Thad, je bent op 1 juli bij Galapagos begonnen, komende van Kite (een Gilead-onderneming). Waarom heb je Californië verlaten en ben je naar België verhuisd?

Thad: Ik ben altijd onder de indruk geweest van Galapagos’ toewijding aan transformationele innovatie. De kans om bij te dragen aan pionierswerk voor patiënten en om mijn strategische en operationele expertise toe te passen, vooral op het boeiende gebied van celtherapie, heeft me erg enthousiast gemaakt. Ik ken Paul al meer dan 20 jaar en we delen dezelfde visie om innovatie te versnellen om zo een significante impact te hebben op patiënten wereldwijd.

Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar België, waar ik een paar jaar heb gewoond tijdens mijn periode bij Janssen Pharmaceutica (een J&J-bedrijf). Ik ben blij dat ik de kans krijg om deel uit te maken van het Galapagos-team en met zo’n uitzonderlijk getalenteerde groep kan samenwerken aan het succes van het bedrijf om zo een betere toekomst voor patiënten te creëren.

Wat zijn je prioriteiten voor de komende maanden?

Thad: Ik kijk ernaar uit om met Paul en het team samen te werken om het volledige potentieel van ons bedrijf te ontsluiten. In eerste instantie zal ik me erop richten om ervoor te zorgen dat we onze middelen inzetten voor onze strategische kerngebieden van groei en waardecreatie, waaronder het benutten van mogelijkheden voor business development om externe innovatie binnen te halen en het optimaliseren van de operationele efficiëntie.

Galapagos bevindt zich in een interessante fase van ontwikkeling volgend op het uitrollen van ons nieuwe R&D-model in immunologie en oncologie. We werken er hard aan om onze portfolio verder uit te bouwen en onze infrastructuur optimaal te benutten. Samen met onze sterke balans en ons ervaren team, ben ik ervan overtuigd dat we goed op weg zijn om onze missie te realiseren om het leven van patiënten over de hele wereld te verbeteren en tegelijkertijd waarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Paul, als we terugkijken op de eerste helft van dit jaar, hoe zou jij de afgelopen periode samenvatten?

Paul: Onze focus blijft om wereldwijd transformerende geneesmiddelen bij patiënten te brengen. We hebben met succes onze vernieuwde R&D-strategie opgezet om innovatie te versnellen, met als doel op korte en lange termijn waarde te genereren voor al onze belanghebbenden. We bouwen actief aan een gedifferentieerde onderzoekspijplijn van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-celtherapieën en biologische geneesmiddelen in onze focusgebieden immunologie en oncologie.

Daarnaast boeken we goede vooruitgang met onze klinische programma’s in al onze therapeutische gebieden, en zijn we optimistisch over het wereldwijde potentieel van onze CAR-T-celtherapie portfolio in hematologische aandoeningen. We zijn bemoedigd door de eerste resultaten op het gebied van veiligheid, werkzaamheid en point-of-care haalbaarheid die zijn waargenomen in de fase 1/2 ATALANTA-1 en EUPLAGIA-1-studies met onze CD19 CAR-T-kandidaten, GLPG5101 en GLPG5201, in respectievelijk recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom en chronische lymfatische leukemie, met of zonder Richter-transformatie. Dit onderstreept de wereldwijde transformationele impact die onze gedifferentieerde benadering van CAR-T-celtherapie zou kunnen hebben op patiënten.

Bovendien blijven we onze klinische pijplijn van kleine moleculen in immunologie uitbreiden. We hebben de eerste patiënten gedoseerd in de fase 3 OLINGUITO-studie met filgotinib in axiale spondyloartritis en in de fase 2 GALARISSO-studie met onze TYK2-remmer, GLPG3667, in dermatomyositis. We zijn begonnen met het screenen van patiënten in de fase 2 GALACELA-studie met GLPG3667 in systemische lupus erythematosus (SLE). Bovendien hebben we een aanvraag ingediend voor een klinische studie in Europa om de ontwikkeling te starten van onze CAR-T-kandidaat in refractaire SLE.

Vanuit een bedrijfsperspectief hebben we ons Leadershipteam verder versterkt. We hebben Thad Huston benoemd tot Chief Financial Officer en Chief Operating Officer. Ik ben verheugd om opnieuw met Thad samen te werken en ik geloof dat zijn strategische en operationele expertise, in het bijzonder op het gebied van celtherapie, perfect aansluit bij de R&D en business development strategie van ons bedrijf in immunologie en oncologie. Daarnaast ben ik verheugd om Dr. Susanne Schaffert te verwelkomen als niet-uitvoerend onafhankelijk Bestuurder in onze Raad van Bestuur. Met haar uitgebreide ervaring in onderzoek en ontwikkeling, regelgevende zaken en commercialisering op het gebied van oncologie, brengt Susanne waardevolle inzichten, een wereldwijd netwerk en een grondig begrip van het concurrentielandschap met zich mee. Haar bijdrage zal van groot belang zijn bij het voortzetten van onze missie om patiënten transformatieve behandelingen aan te bieden.

Hoe zou je vanuit financieel oogpunt de eerste zes maanden van het jaar beschrijven, gezien de recente uitdagingen voor de JAK-remmers-geneesmiddelenklasse in Europa? Kun je een indicatie geven van de cash burn voor het volledige jaar 2023 en financiële doelstellingen of prognoses voor het bedrijf?

Thad: De eerste zes maanden van het jaar zijn uitdagend geweest als gevolg van de veranderde marktdynamiek en het concurrentielandschap voor de JAK-klasse in Europa. Dit heeft geleid tot een aanpassing van onze netto-verkoopdoelstelling 2023 van Jyseleca® in reumatoïde artritis en colitis ulcerosa naar €100 – €120 miljoen, vergeleken met de €140– €160 miljoen die aanvankelijk werd verwacht in februari bij de presentatie van onze resultaten voor het hele jaar 2022. Als gevolg hiervan zijn we de verschillende strategische opties voor Jyseleca® aan het evalueren.

We hebben het geluk dat we een sterke kaspositie hebben van €3,9 miljard. Dit geeft ons de nodige middelen om te investeren in onze strategische kerngebieden en tegelijkertijd kunnen we deze kaspositie inzetten voor business development-kansen om onze portfolio verder uit te breiden. Ondanks de lager dan verwachte netto-omzet voor Jyseleca®, herhalen we onze indicatie voor een cash burn tussen €380-€420 miljoen voor het hele jaar 2023, dankzij projectprioritering, strikt kostenbeheer en toewijzing van middelen.

Paul: We blijven ons richten op het effectief beheren van onze middelen en het nastreven van kansen die groei stimuleren en waarde opleveren. Samen, als een verenigd team, hebben we vertrouwen in ons vermogen om uitdagingen te overwinnen en passen we ons aan aan veranderende omstandigheden. Zo brengen we Galapagos verder op het pad van het versnellen van levensveranderende wetenschap en innovatie.

Als je vooruitkijkt, hoe zou je dan de vooruitzichten voor Galapagos voor 2023 formuleren? Wat kunnen we verwachten?

Paul: Onze R&D-pijplijn in onze kerntherapeutische gebieden is veelbelovend, en we hebben verschillende opkomende mijlpalen en gebeurtenissen waar we enthousiast over zijn. Om een uitgebreid fase 1-datapakket te garanderen, nemen we actief patiënten op in de fase 1-dosisescalatiecohorten van ATALANTA-1 en EUPLAGIA-1, de twee lopende fase 1/2 studies met onze CD19 CAR-T-kandidaten, respectievelijk GLPG5101 en GLPG5201. Hoewel dit een aanpassing is ten opzichte van onze aanvankelijke tijdslijn rond de zomer, verwachten we een uitgebreidere update over de voortgang van de fase 1-cohorten van deze studies later dit jaar te kunnen delen. We zijn van plan om diepgaande bevindingen en verdere inzichten van beide onderzoeken te presenteren op een wetenschappelijke conferentie voor het einde van dit jaar.

Thad: Een belangrijke doelstelling is het actief nastreven van strategische mogelijkheden voor business development om onze immunologie- en oncologieportfolio verder uit te breiden voor waardecreatie op de lange termijn. We streven ook naar een uitbreiding van ons CAR-T point-of-care netwerk in Europa en zijn van plan om onze aanwezigheid in de VS ter ondersteuning van onze klinische studies, uit te bouwen. We werken actief aan deze doelstellingen en willen zo het bereik en de impact van onze innovatieve therapieën vergroten.

Nog een laatste vraag voor jullie beiden: Galapagos heeft onlangs haar duurzaamheidsambities voor 2028 aangekondigd. Waar staan we vandaag?

Paul: We bevorderen duurzame praktijken in al onze activiteiten en hebben structuren en kaders opgezet om onze vooruitgang te ondersteunen, bij te houden en erover te rapporteren. Hoewel er nog werk aan de winkel is, boeken we gestaag vooruitgang en blijven we ons inzetten om een verantwoordelijk en duurzaam bedrijf te zijn.

Thad: Bij Galapagos worden onze medewerkers aangemoedigd om de principes achter onze duurzaamheidspijlers dagelijks te omarmen. We hebben onlangs interne ambassadeurs en workstream-eigenaren aangesteld, die gepassioneerd zijn om onze activiteiten af te stemmen op het behalen van onze duurzaamheidsdoelen in 2028. Maar het gaat niet alleen om het halen van doelstellingen; het gaat ook om het bevorderen van een klimaat waarin elke stem wordt gewaardeerd en gehoord. Ieder van ons heeft het potentieel om een zinvolle bijdrage te leveren die verder gaat dan onze verplichtingen.

ATALANTA-1
Fase 1/2-studie in recidief/refractair non-Hodgkin Lymfoom (rrNHL) met CD19/4-1BB CAR-T kandidaat, GLPG5101, vervaardigd in point-of-care
CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
CD19
CD19 is een eiwit dat voorkomt op het oppervlak van B-cellen, een type witte bloedcel. Aangezien CD19 een kenmerk is van B-cellen, wordt dit eiwit gebruikt voor de diagnose van kankers die uit dit celtype ontstaan - met name B-cel lymfomen
Celtherapie
Celtherapie heeft tot doel ziekten te behandelen door bepaalde groepen cellen te herstellen of te wijzigen of door cellen te gebruiken om een therapie door het lichaam te voeren. Bij celtherapie worden cellen buiten het lichaam gekweekt of gewijzigd voordat ze bij de patiënt worden geïnjecteerd. De cellen kunnen afkomstig zijn van de patiënt (autologe cellen) of van een donor (allogene cellen)
Chronische lymfatische leukemie (CLL)
Chronische lymfatische leukemie is de meest voorkomende leukemie bij volwassenen. Het is een soort kanker die begint in cellen die bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten genoemd) in het beenmerg worden. De kankercellen (leukemie) beginnen in het beenmerg maar gaan dan naar het bloed
Colitis ulcerosa (CU)
CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot chronische ontsteking van de bekleding van het colon en rectum (CU verschilt van de ziekte van Crohn doordat bij de laatste in het gehele maagdarmkanaal sprake is van ontstekingen)
Dermatomyositis (DM)
Dermatomyositis is een zeldzame ontstekingsziekte. Veel voorkomende symptomen zijn opvallende huiduitslag en inflammatoire myopathie, of ontstoken spieren, die spierzwakte veroorzaken
EUPLAGIA-1
EUPLAGIA-1 fase 1/2-studie met point-of-care vervaardigde CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5201, bij patiënten met recidief/ refractair chronische lymfatische leukemie (rrCLL) en kleincellige lymfatisch lymfoom (rrSLL), met of zonder Richter's transformatie (RT)
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU, en een fase3-studie in AxSpA zijn lopend
GALACELA
Fase 2-studie met GLPG3667 bij patiënten met systemische lupus erythematous
GALARISSO
Fase 2-studie met GLPG3667 bij patiënten met dermatomyositis
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
GLPG5101
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR T productkandidaat, momenteel in fase 1/2-studie in rrNHL
GLPG5201
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T productkandidaat, momenteel in fase 1/2- studie in rrCLL/SLL met of zonder RT
Immunologie
De studie van het immuunsysteem is een zeer belangrijke tak van de medische en biologische wetenschappen. Het immuunsysteem beschermt de mens tegen infecties door middel van verschillende verdedigingslinies. Als het immuunsysteem niet naar behoren functioneert, kan dit leiden tot ziekte, zoals auto-immuniteit, allergie en kanker
JAK
Januskinasen (JAK) zijn kritische elementen in het doorgeven voor veel boodschapperstoffen van het immuunsysteem (zogenoemde cytokinen) en groeifactoren, waaronder stoffen die bij reuma in verhoogde concentraties voorkomen. Filgotinib is een preferentiële JAK1-remmer
Klinische studie: Fase 1
De vroegste klinische proeven in de ontwikkeling van een nieuw medicijn, meestal met een kleine groep gezonde vrijwilligers. Doel van deze studies is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van een medicijn
Klinische studie: Fase 2
Tweede stadium van studies, meestal met niet meer dan enkele honderden patiënten, om de werkzaamheid, de verdraagbaarheid en de meest efficiënte dosis te bepalen
Klinische studie: Fase 3
Grootschalige klinische studies, meestal met honderden tot duizenden patiënten om een definitief inzicht te krijgen in de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een kandidaatmedicijn, wat de basis moet vormen voor officiële goedkeuring en toelating tot de markt door de regelgevende instanties
OLINGUITO
Fase 3-studie met filgotinib bij patiënten met axiale spondyloartritis
Oncologie
Gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling, preventie en vroege opsporing van kanker
Recidief
"Recidief" verwijst naar een patiënt met kanker die opnieuw kanker krijgt na een periode van verbetering
Refractair
"Refractair" verwijst naar een patiënt met kanker die resistent is/wordt tegen, of niet reageert op een behandeling
Systemische lupus erythematosus (SLE)
Een auto-immuun ziekte met systemische manifestaties waaronder huiduitslag, gewrichtserosie of zelfs nierfalen
Werkzaamheid
De mate van effectiviteit van een medicijn voor het beoogde gebruik

1 1In dit financieel verslag moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.