Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Gebeurtenissen na balansdatum

Er waren geen gebeurtenissen die een aanpassing vereisen noch belangrijke gebeurtenissen die geen aanpassing vereisen.