Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overge­dragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2022

292.075

2.730.391

(1.722)

(10.177)

(367.205)

2.643.362

Nettoverlies

 

 

 

 

(32.338)

(32.338)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

409

(316)

 

93

Totaalresultaat

 

 

409

(316)

(32.338)

(32.245)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

32.163

32.163

Uitoefening van inschrijvingsrechten

951

2.668

 

 

 

3.619

Op 30 juni 2022

293.026

2.733.059

(1.313)

(10.493)

(367.381)

2.646.898

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2023

293.604

2.735.557

(1.593)

(4.853)

(496.689)

2.526.026

Nettowinst

 

 

 

 

28.308

28.308

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

282

(26)

 

256

Totaalresultaat

 

 

282

(26)

28.308

28.564

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

27.590

27.590

Uitoefening van inschrijvingsrechten

333

1.437

 

 

 

1.770

Op 30 juni 2023

293.937

2.736.993

(1.311)

(4.879)

(440.792)

2.583.948

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.