Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen en verbintenissen

Wij hebben bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met „CRO“ onderaannemers en sommige samenwerkingspartners.

Op 30 juni 2023 bezaten wij de volgende aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

404.939

232.405

134.978

35.629

1.926

Bijkomend aan de tabel hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €174,4 miljoen per 30 juni 2023; hiervan werd in de tabel hierboven per 30 juni 2023 €100,9 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.

Mogelijke vorderingen en verplichtingen

We verwijzen naar ons jaarverslag 2022 voor een beschrijving van onze mogelijke vorderingen en verplichtingen.

CRO/Organisatie voor contractonderzoek
Organisatie die diensten levert op het gebied van ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen aan de farmaceutische industrie, biotechnologie en medische hulpmiddelen
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU, en een fase3-studie in AxSpA zijn lopend