Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Risicofactoren

Wij verwijzen naar de beschrijving van de risicofactoren in ons jaarverslag 2022, blz. 56-74, zoals aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in ons jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), blz. 4-56. Samenvattend van het voorgaande, hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden betrekking op en omvatten deze onder meer (doch niet beperkt tot): commercialisatie, productontwikkeling en goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties; onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal; onze afhankelijkheid van derde partijen; onze concurrentiepositie; onze intellectuele eigendom; onze organisatie, structuur en werking (met inbegrip van de opkomst van pandemieën zoals COVID-19); en marktrisico’s met betrekking tot onze aandelen en ADSs.

Wij verwijzen ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de groep zoals weergegeven in het jaarverslag 2022, blz. 249-253, die nog steeds geldig blijft.

Intellectueel eigendom
Ideeën met commerciële waarde die worden beschermd of beschermd zouden kunnen worden door onder andere patenten, handelsmerken of auteursrechten
SEC
Securities and Exchange Commission in de VS