Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2023

2022

Nettoverkopen van producten

54.275

35.356

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

274.546

238.601

Totale netto-omzet

328.821

273.957

 

 

 

Kost van verkochte producten

(7.840)

(5.545)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(211.875)

(249.518)

Verkoop- en marketingkosten

(58.261)

(71.008)

Algemene en administratieve kosten

(63.336)

(63.001)

Overige bedrijfsopbrengsten

23.770

17.637

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-)

11.279

(97.478)

 

 

 

Reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten

183

71.929

Overige financiële opbrengsten

33.726

4.015

Overige financiële kosten

(3.270)

(8.268)

Winst/verlies (-) voor belastingen

41.918

(29.802)

 

 

 

Belastingen

(13.610)

(2.536)

Nettowinst/verlies (-)

28.308

(32.338)

 

 

 

Nettowinst/nettoverlies (-)toewijsbaar aan:

Aandeelhouders van de groep

28.308

(32.338)

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

0,43

(0,49)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Nettowinst/verlies (-)

28.308

(32.338)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

256

93

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

256

93

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

28.564

(32.245)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.