Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Significante waarderingsregels

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het opstellen van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de meest recente geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2022.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2023 hadden geen materiële impact op onze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.

Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging die werd gepubliceerd maar nog niet van toepassing is, vroegtijdig toegepast.

Kritische boekhoudkundige ramingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Overdracht van de O&O activiteiten van onze Romainville site naar NovAliX

Management oordeelde dat er een onderlinge relatie bestaat tussen enerzijds, de verkoop- en koopovereenkomst met NovAliX, en de samenwerkingsovereenkomst met NovAliX anderzijds. Gezien dat beide overeenkomsten onderhandeld zijn als een bundel, in werking zijn getreden op dezelfde dag en overeengekomen zijn tussen dezelfde partijen, concludeerden we dat ze moeten worden behandeld als één, gecombineerde transactie (omschreven als 'een geïntegreerde samenwerking op het gebied van geneesmiddelenonderzoek') aan een overeengekomen transactieprijs.

We beschouwen het verlies naar aanleiding van de verkoop van Galapagos' ontdekkings- en onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in Romainville, Frankrijk, aan NovAliX als een voorschot op de toekomstige aankoopverplichting  voor de volgende vijf jaren. Op grond van de algemene voorwaarden in de contracten met NovAliX veronderstellen we dat we een recht hebben op, en controle hebben over, de toekomstige economische voordelen van dergelijk voorschot. 

We verwijzen naar de toelichting 'Detail van de NovAliX transactie' voor meer informatie.