Comités

Corporate governance

Directiecomité

Samenstelling van het directiecomité van Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO of Galapagos (photo)

Onno van de Stolpe richtte onze vennootschap op in 1999 en is vanaf 1999 tot heden actief als onze Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur. Van 1998 tot 1999 was hij Managing Director of Genomics bij IntroGene B.V. (later Crucell N.V., dat in 2011 werd overgenomen door Johnson & Johnson Services, Inc.). Voordat hij in 1998 bij IntroGene actief werd, was hij gedelegeerd bestuurder van Molecular Probes Europe B.V. Hij richtte er de Europese hoofdzetel op nadat hij eerder bij Molecular Probes, Inc. in de Verenigde Staten werkzaam was. Voordien werkte hij voor The Netherlands Foreign Investment Agency in Californië, waar hij verantwoordelijk was voor de rekrutering van bedrijven actief in de biotechnologie- en medische apparatensector om zich in Nederland te vestigen. Dhr. Van de Stolpe startte zijn carrière als Manager of Business Development bij MOGEN International N.V. in Leiden. Hij behaalde een MSc diploma aan Wageningen University. Hij was in het verleden lid van de raad van bestuur van DCPrime B.V. en lid van de raad van toezicht van de Stichting Institute for human Organ and Disease Model technologies.

Bart Filius, MBA, CFO of Galapagos (photo)

Bart Filius, MBA is sinds december 2014 actief als onze Chief Financial Officer en sinds september 2017 als onze Chief Operating Officer. Daarvoor heeft Dhr. Filius meer dan 13 jaar bij Sanofi S.A. gewerkt, waar hij gedurende de laatste drie jaar Chief Financial Officer van Sanofi Europe was. Eerder bij Sanofi was hij de Country Manager en Chief Financial Officer van Sanofi in Nederland. Daarvoor was hij Vice President for Mergers & Acquisitions, gedurende welke periode hij de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen leidde en voltooide. Voordat hij bij Sanofi werkte, was hij strategisch consultant bij Arthur D. Little. Dhr. Filius behaalde een MBA diploma aan INSEAD en een bachelor diploma in bedrijfseconomie aan Nyenrode Business Universiteit.

Dr Piet Wigerinck, Ph.D., CSO of Galapagos (photo)

Piet Wigerinck, Ph.D. trad in april 2008 toe tot Galapagos als SVP Development en werd in 2012 benoemd tot Chief Scientific Officer. Onder zijn leiding hebben we een grote pijplijn van kandidaatmedicijnen met een nieuw werkingsmechanisme ontwikkeld. Hij heeft meerdere succesvolle proof-of-concept patiëntstudies begeleid, waaronder filgotinib, GLPG1690 en MOR106. Voorafgaand aan zijn carrière bij Galapagos was Dr. Wigerinck Vice President, Drug Discovery, Early Development en CM&C bij Tibotec-Virco Comm. VA (een dochteronderneming van Johnson & Johnson Services, Inc.). Onder zijn leiding bij Tibotec werden TMC114 (Prezista™) en TMC435 (Olysio™) geselecteerd en verder gebracht in klinische studies. Dr. Wigerinck speelde een sleutelrol bij de uitbreiding van Tibotec naar nieuwe ziekten zoals hepatitis C en bracht verschillende kandidaatmedicijnen verder in Fase 1 en Fase 2 klinische studies. Dr. Wigerinck heeft meer dan 30 jaar R&D-ervaring in de farmaceutische industrie en biotechnologie. Hij heeft een doctoraat van de KU Leuven en is uitvinder van meer dan 25 octrooiaanvragen.

Andre Hoekema, Ph.D., CBO of Galapagos (photo)

Andre Hoekema, Ph.D. is verantwoordelijk voor fusies en overnames, licenties en Intellectuele Eigendom bij Galapagos als onze Chief Business Officer. Dr. Hoekema kwam in maart 2005 naar Galapagos van Invitrogen Corporation, waar hij Managing Director van Corporate Development Europe was. Hij brengt 20 jaar aan biotech ervaring met zich mee van posities bij Molecular Probes Europe B.V. (Managing Director), Crucell N.V. (Director of Business Development), DSM Life Sciences N.V., Syngenta MOGEN B.V. (Research en Project Management) en Genetech, Inc. (R&D). Dr. Hoekema behaalde een Ph.D. diploma aan de Universiteit van Leiden en is uitvinder van meer dan 20 reeksen patentaanvragen, die tot 15 toegekende patenten in de Verenigde Staten hebben geleid.
Dr. Hoekema is momenteel lid van de raad van toezicht van Mimetas B.V. en was in het verleden lid van de raad van toezicht van VitalNext B.V.

Walid Abi-Saab, MD, CMO of Galapagos (photo)

Walid Abi-Saab, MD is in maart 2017 begonnen als Chief Medical Officer van Galapagos. Dr. Abi-Saab heeft de leiding over de algemene medische strategie van Galapagos en is verantwoordelijk voor de laatste fases van klinische ontwikkeling, medical & regulatory affairs en productveiligheid. Hiervoor werkte Dr. Abi-Saab bij Shire AG, waar hij verschillende leidinggevende functies in klinische ontwikkeling vervulde, meest recent als Group Vice President, Global Clinical Development – Therapeutic Area Head, Gastro-intestinal, Endocrinology & Metabolism. Daarvoor leidde hij diverse klinische ontwikkelingsactiviteiten bij Novartis Pharma AG, Abbott Laboratories Inc. en Pfizer Inc. in verschillende therapeutische gebieden. Onder zijn leiding zijn meer dan 30 moleculen in klinische ontwikkeling gebracht, wat heeft geleid tot meerdere goedgekeurde medicijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada. Voorafgaand aan zijn functies in de farmaceutische industrie, was Dr. Abi-Saab Assistant Professor of Psychiatry and Neurosurgery aan de Yale University Medical School. Daar was hij hoofd van het onderzoek naar schizofrenie binnen de Clinical Neuroscience Research Unit en het Neurosurgery Epilepsy Microdialysis Research Program. Dr. Abi-Saab haalde zijn diploma geneeskunde aan de Université Saint Joseph in Beiroet, Libanon.

Over het directiecomité van Galapagos NV

Tot de taken van het directiecomité behoren de volgende onderwerpen: het onderzoeken, identificeren en ontwikkelen van strategische mogelijkheden en voorstellen die kunnen bijdragen tot onze ontwikkeling in het algemeen, het leiden van de groep, het toezicht op de bedrijfsresultaten in vergelijking met de strategische doelstellingen, de plannen en de budgetten, en het ondersteunen van de CEO bij het dagelijks bestuur van Galapagos.

Het directiecomité komt regelmatig, en in principe eens per maand, samen.

Op 31 december 2017, bestond het directiecomité uit vijf leden: Dhr. Van de Stolpe (CEO en gedelegeerd bestuurder), Dhr. Filius (CFO en COO), Dr. Wigerinck (CSO), Dr. Hoekema (CBO) en Dr. Abi-Saab (CMO). Het directiecomité vertegenwoordigde aldus vier verschillende nationaliteiten en verschillende leeftijdscategorieën.

Naam

Nationaliteit

Geboortejaar

Onno van de Stolpe

Nederlands

1959

Bart Filius

Nederlands

1970

Piet Wigerinck

Belgisch

1964

Andre Hoekema

Nederlands

1957

Walid Abi-Saab

Amerikaans en Libanees

1965

Bovendien hebben de leden van ons directiecomité verschillende opleidingen genoten, wat blijkt uit hun biografieën (zie hierboven).

Bij het voorstellen van kandidaten, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan opleiding en professionele achtergrond, complementaire vaardigheden, kennis en ervaring, alsook aan diversiteit in leeftijd, geslacht en nationaliteit.

Auditcomité

De taak van het auditcomité bestaat in het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiële data, het waarborgen van de integriteit van de financiële verslaggeving, het opvolgen van interne controlemechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer, het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten, het nazicht, de monitoring en de beoordeling van de onafhankelijkheid en de prestaties van de commissaris en de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle.

Het auditcomité bestond op het einde van 2017 uit de volgende drie bestuurders: Dr. Cautreels (voorzitter), Dr. Van Barlingen en Dhr. Rowe. Alle leden van het auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders, en de meerderheid is onafhankelijk in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter is een onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder. Alle leden van het auditcomité hebben een uitgebreide expertise in de sector van de levenswetenschappen. De voorzitter heeft een uitgebreide expertise in financiële aangelegenheden (met inbegrip van algemene boekhouding en financiële rapportering) en aangelegenheden van audit, interne controle en risicobeheersing. De andere leden hebben eveneens aanzienlijke ervaring in deze materies.

In 2017 werden zeven vergaderingen gehouden door het auditcomité waarin aangelegenheden werden behandeld als, onder meer, nazicht van audit, risico management, toezicht op financiële verslaggeving, de opvolging van interne en externe controlesystemen die voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley regelgeving en de impact van de Belgische en Europese hervorming van de auditregelgeving. Het auditcomité treedt op als collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het auditcomité tijdens het jaar 2017 bedroeg 100%. Bepaalde vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de commissaris.

Benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het geven van aanbevelingen aan de raad van bestuur m.b.t. het verloningsbeleid van Galapagos en de vergoeding van bestuurders en leden van het directiecomité, anderzijds het selecteren van de juiste kandidaten en het formuleren van aanbevelingen aan de raad van bestuur i.v.m. de benoeming van bestuurders en leden van het directiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité bestond op het einde van 2017 uit de volgende drie niet-uitvoerende bestuurders: Dr. Parekh (voorzitter), Dr. Cautreels en Mevr. Bosley; de meerderheid van hen is onafhankelijk bestuurder. Het comité heeft de nodige expertise op het gebied van remuneratiebeleid.

Het benoemings- en remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2017 heeft het benoemings- en remuneratiecomité twee vergaderingen gehouden, inzake materies zoals de toekenning van warrants en bonussen, de benoeming en remuneratie van bestuurders en salarisverhogingen. Het benoemings- en remuneratiecomité treedt op als een collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité tijdens het jaar 2017 bedroeg 100%. De CEO nam deel aan de vergaderingen van dit comité wanneer de remuneratie van de andere leden van het directiecomité werd behandeld.

Samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur van Galapagos NV (met uitzondering van het directiecomité)

 

Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

geeft aan dat de bestuurder lid is van het comité

*

geeft aan dat de bestuurder voorzitter is van het comité

(1)

geeft aan dat de bestuurder een onafhankelijke bestuurder is in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Onno van de Stolpe

 

 

Raj Parekh

 

*

Harrold van Barlingen

 

Werner Cautreels(1)

*

Howard Rowe(1)

 

Katrine Bosley(1)

 

Christine Mummery(1)

 

 

Mary Kerr(1)