Aandelen, warrants en andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend aan, uitgeoefend door of vervallen voor leden van Galapagos NV's directiecomité in boekjaar 2017

Corporate governance

In 2017 werden er enkel warrants toegekend aan de leden van het directiecomité; er werden geen aandelen of andere rechten om aandelen te verwerven toegekend. Er zijn geen warrants van leden van het directiecomité vervallen in 2017 en er werden in 2017 112.500 warrants uitgeoefend door leden van het directiecomité (60.000 warrants door Onno van de Stolpe, 20.000 warrants door Piet Wigerinck en 32.500 warrants door Andre Hoekema). De raad van bestuur beschouwt de toegekende warrants niet als een variabele remuneratie, aangezien ze niet zijn onderworpen aan prestatiecriteria. De volgende aantallen warrants zijn aangeboden aan en aanvaard door leden van het directiecomité in 2017: (1) onder het Warrantplan 2016 (B), uitgegeven door de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal: 150.000 warrants aan Dr. Abi-Saab; en (2) onder het Warrantplan 2017, op 17 mei 2017 uitgegeven door de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal, aan Dhr. Van de Stolpe: 100.000 warrants, aan Dr. Wigerinck, Dr. Hoekema en Dhr. Filius: elk 60.000 warrants en aan Dr. Abi-Saab: 45.000 warrants.

De warrants uitgegeven onder Warrantplan 2016 (B) hebben een uitoefenprijs van €62,50 per warrant, een looptijd van acht jaar, en worden slechts definitief en volledig verworven op de derde verjaardag van de akte van uitgifte. De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de akte van uitgifte. Ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

De warrants uitgegeven onder Warrantplan 2017 hebben een uitoefenprijs van €80,57 per warrant, een looptijd van acht jaar, en worden slechts definitief en volledig verworven op het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning, met uitzondering van Dhr. Van de Stolpe, wiens warrants definitief worden verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning; ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Op het einde van 2017 had Dhr. Van de Stolpe 478.289 aandelen van Galapagos NV en 746.874 warrants in bezit. De andere leden van het directiecomité hadden samen 52.502 aandelen en 1.292.500 warrants in bezit. De andere leden van de raad van bestuur hadden samen 33.594 aandelen en 216.060 warrants in bezit. Elke warrant geeft recht op één aandeel van Galapagos NV.